6.2.2013 Tiedotteet

Teatteria kaikille! -opas auttaa palvelemaan erilaisia yleisöjä

Saavutettavasta teatterista hyötyvät kaikki kävijät. Suomen Teatterit ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu ovat julkaisseet saavutettavuusoppaan teattereille. Teatteria kaikille! Opas teattereille saavutettavaan toimintaan tarjoaa käytännönläheistä tietoa teatteripalveluiden kehittämiseen.

Lataa opas: Teatteria kaikille (pdf)

Toimiva ja saavutettava ympäristö on kaikkien etu ja teatterissa käymisen edellytys monille ihmisille. Ratkaisut, jotka auttavat toimintarajoitteisia henkilöitä, palvelevat kaikkia teatterissa kävijöitä ja helpottavat esimerkiksi lapsiperheiden, vanhusten ja muunkielisten teatterissa käyntiä. Myös yhteiskunnan ikärakenteen muutos aiheuttaa sen, että tulevaisuudessa yhä suuremmalla osalla teatteriyleisöstä on alentunut kuulo, näkö tai liikuntakyky. Saavutettava teatteri huomioi myös moninaisuutta eli monenlaisten yleisöjen näkökulmia ja tarpeita esimerkiksi taiteellisten ratkaisujen avulla sekä rekrytoinneissa.

Teatteria kaikille! -opas sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita esimerkiksi kuvailutulkkauksen järjestämiseen esitykseen. Kuvailutulkkauksen avulla näkövammainen henkilö voi saada käsityksen esityksen visuaalisesta maailmasta. Oppaassa on ohjeet myös viittomakielisen tulkkauksen ja kielensisäisen tekstityksen toteuttamiseen. Viittomakielinen tulkkaus ja tekstitys voivat palvella esimerkiksi kuulovammaisia ja huonokuuloisia henkilöitä sekä muunkielistä kieltä opettelevaa yleisöä. Lisäksi oppaassa kerrotaan saavutettavasta viestinnästä ja hinnoittelusta sekä rakennetun ympäristön esteettömyyden toteuttamisesta.

Julkaisun yhteyteen on kerätty käytännön esimerkkejä suomalaisten teattereiden tekemästä saavutettavuustyöstä. Lisäksi oppaan yhteydessä on teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista, jota teatterit voivat käyttää työkaluna oman toimintansa saavutettavuuden arvioinnissa ja kehityskohteiden tunnistamisessa. Julkaisussa on myös tietoa saavutettavuus- ja esteettömyysalan järjestöistä sekä rahoituslähteistä.

Opas on jatkoa Suomen Teatterit ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun vuonna 2012 toteuttamalle teattereiden esteettömyysselvitykselle, joka toi ilmi suomalaisten teattereiden tarpeen niille räätälöidyille ohjeille saavutettavuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:

Suomen Teatterit ry
järjestösihteeri Taija Lähdetie
p. (09) 2511 2150
taija.lahdetie@suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Kulttuuria kaikille –palvelu
projektisuunnittelija Aura Linnapuomi
p. (09) 1733 6215
aura.linnapuomi@cultureforall.fi
www.kulttuuriakaikille.info