Finlands Teatrar rf

Finlands Teatrar rf (STEFI) är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna i Finland. Vi på Finlands Teatrar rf arbetar för att trygga verksamheten vid våra medlemsteatrar samt främja möjligheterna att producera god teater i Finland.

Vi deltar aktivt i arbetet inom den kulturpolitiska sektorn för att därigenom främja och stärka de professionella teatrarnas ställning i Finland. För att säkerställa en trygg och stabil verksamhetsmiljö för våra medlemsteatrar påverkar vi beslutsfattandet på såväl riks- som kommunal nivå.

STEFI representerar även våra medlemmar vid arbetsmarknadsförhandlingar och i arbetsmarknadssamarbete, bl.a. genom att förhandla om kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. I enlighet med den roll vi har på arbetsmarknaden erbjuder vi även våra medlemmar utbildning och juridisk rådgivning och betjäning.

Den utbildning vi erbjuder våra medlemmar stöder deras verksamhet. Vi understöder och främjar även forskning inom teaterområdet, såväl genom Finlands Teatrar rf:s egna undersökningar och utredningar som genom forskningssamarbete.

På internationell nivå samarbetar vi med europeiska arbetsgivare och i synnerhet bedrivs samarbete på det nordiska kulturpolitiska fältet.

Kontakuppgifter

Finlands Teatrar rf
Eriksgatan 3 B, 4 vån.
000100 Helsingfors
Finland
info@suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Kaisa Paavolainen
Verkställande direktör

 • Kulturpolitiskt arbete
 • Avtalsförhandlingar
 • Internationell verksamhet
 • Förbundets styrelse
 • + 358 40 518 0698
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Juha Kairtamo
Jurist

 • Juridiska tjänster
 • Avtalsförhandlingar
 • +358 40 631 7707
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Tiina Piispa
Kommunikation- och kontaktchef

 • Utbildning och forskning
 • Evenemang och seminarier
 • Kommunikation och information
 • +358 40 542 7281
 • info@suomenteatterit.fi / förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Petra Viitanen
Informatör

 • Kommunikation och information
 • Projekt & utredningar
 • Teaterkort
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Petra jobbar deltid två dagar i veckan.

Finlands Teatrar rf:s styrelse 2022-2023

Ordförande
Maija Perho

Vice ordförande
Joachim Thibblin, teaterchef, Svenska Teatern

Medlemmar:
Mikko Kouki, konstnärlig ledare, Turun Kaupunginteatteri
Harri Natunen, verkställande direktör, Rauman Teatteri
Päivi Myllykangas, styrelseordförande, Tampereen Teatteri
Ilkka Mäkelä, styrelsemedlem, Seinäjoen kaupunginteatteri

Leila Savolainen, medlem av stadsregeringen, Kuopio
Mike Pohjola, styrelseordförande, Helsingfors Stadsteater
Sari Alatalo, verkställande direktör, Rovaniemen Teatteri
Anniina Kumpuniemi, verkställande direktör, Tanssiteatteri MD