VOS-uudistus

Uudistettu esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä käynnistyy vuoden 2022 alusta. Tälle sivulle on koottu taustatietoa, uutisia sekä materiaalia uudistukseen liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syyskuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi muusikko Jaakko Kuusiston työryhmän vuonna 2018 tekemän aiemman esityksen pohjalta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vastaanotti 26.2.2020 valtiosihteeri Tuomo Puumalan johtaman työryhmän esityksen esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi. Työryhmä ehdotti, että säädettäisiin laki esittävän taiteen edistämisestä, joka korvaisi teatteri- ja orkesterilain. Uuden, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain nimi ja soveltamisala olisivat aiempaa teatteri- ja orkesterilakia yleisemmät ja kattaisivat kaikki esittävän taiteen muodot.

”Uutta esitystä voidaan kokonaisuudessaan pitää kohtuullisen onnistuneena. Nyt ministerille annetussa esityksessä on pystytty pääosin korjaamaan Kuusiston työryhmän esityksen suurimmat ongelmat. Ja jos jotakin viilattavaa vielä löytyy, on hyvä, että esitys lähetetään vielä lausuntokierrokselle”, kommentoi toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi, joka kuului myös uudistusta valmistelleeseen työryhmään.

Hallitus antoi esityksen esittävän taiteen lakiuudistuksesta eduskunnan käsittelyyn 24.9.2020. Uusi laki esittävästä taiteesta tulee voimaan 1.1.2022, ja valtionosuudet vuodelle 2022 myönnetään uuden lainsäädännön mukaan. Uusi laki, joka korvaa teatteri- ja orkesterilain, kattaa kaikki esittävän taiteen muodot eikä vos-järjestelmän piiriin pääsemistä ole rajattu enää vain tiettyihin esittävän taiteen muotoihin. Haku uuden vos-järjestelmän piiriin oli 12.1.-15.2.2021 ja siihen haki 116 esittävän taiteen toimintayksikköä.

Esittävän taiteen VOS-järjestelmä käynnistyy vuoden 2022 alusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti perjantaina 29.10.2021 päätöksensä esittävän taiteen uudistettuun valtionosuusjärjestelmään hyväksytyistä toimijoista. Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi tai toistaiseksi on hyväksytty sata esittävän taiteen toimintayksikköä.

Teatterin, tanssin ja sirkuksen alan toimijoita hyväksyttiin järjestelmään yhteensä 69, joista 12 organisaatiota tulee VOS-rahoituksen piiriin uusina toimijoina. Musiikin toimijoita hyväksyttiin järjestelmän piiriin yhteensä 31, joista 3 on uusia. Kaikki VOS-järjestelmän kautta aiemmin rahoitetut toimijat hakivat mukaan uudistettuun järjestelmään ja hyväksyttiin joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Ajankohtaista:

Kaisa Paavolaisen VOS-blogi: 12 uutta teatterin, tanssin ja sirkuksen toimijaa VOS-rahoituksen piiriin vuodesta 2022 alkaen

Esittävän taiteen valtionosuudet 2022

OKM:n tiedote: Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin 100 toimintayksikköä

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin hakeminen käynnistyy

Uusi laki esittävän taiteen edistämisestä eduskunnan käsiteltäväksi

Ehdotus esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi valmistunut

Kysymyksiä ja vastauksia VOS-uudistuksesta

Tommi Saarikiven VOS-blogi: Työryhmä julkisti esittävän taiteen VOS-uudistuksen keskeiset esitykset

Esitys VOS-uudistukseksi:

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

Työryhmän esitys uudistukseksi julkistettiin helmikuussa 2020. Esitys on lausuntokierroksella lausuntopalvelussa 3.4. asti.

Lisätietoa:

Koottua tietoa esittävän taiteen VOS-uudistuksesta OKM:n sivuilla

Tiedote: Työryhmä valmistelemaan esittävän taiteen rahoitusuudistusta