19.4.2013 Lausunnot ja kannanotot

Kannanotto: Ammattiteatterit vaativat valtiolta vastuullista kulttuuripolitiikkaa

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous pidettiin Svenska Teaternissa Helsingissä 16.–17.4.2013 ja vuosikokous kiinnittää kannanotollaan huomiota ajankohtaisiin teatteripoliittisiin kysymyksiin.

Nykymuotoisen valtionosuusjärjestelmän aikana on valtiontuen kohdentumisen
suhteen tapahtunut teatteripoliittisia muutoksia. Kun ministeriön valtionosuuksien
perusteena käytettävien laskennallisten henkilötyövuosien määrä ei kehity ja
valtionosuusjärjestelmän piiriin otetaan samaan aikaan uusia ammattiteattereita,
teatterit jotka menettävät henkilötyövuosia, eivät yleensä saa niitä takaisin, vaan
menetykset heikentävät yleensä pitkäaikaisesti teatterin taloutta.

Tilastojen perusteella nähtävissä olevia kehitystrendejä ovat ainakin aluepoliittisesti
henkilötyövuosien siirtyminen maakunnista suurimpiin teatterikaupunkeihin ja
teatterilajien välillä puheteatterilta tanssiteatterille. Suomen Teatterit ry pitää
ammattimaisen tanssiteatterin valtiontuen nousua erittäin tervetulleena kehityksenä,
mutta korostaa, että valtionrahoituksen jakajajoukon kasvattaminen lisäämättä jaossa
olevia henkilötyövuosia johtaa kaikkien valtionosuusrahoituksen piirissä olevien
ammattiteattereiden toimintaresurssien heikkenemiseen.

Suomalainen ammattiteatterikenttä koostuu maantieteellisesti kattavasta, aktiivisesta
ja elinvoimaisesta teatteriverkosta, joka kansainvälisessä vertailussa on merkittävä
menestystarina. Ammattiteatterit haluavat jatkossakin säilyttää nykyisen toiminnan
laadun ja tason kulttuuripalveluiden tarjoajana. Voidakseen suoriutua tästä
tehtävästä, ammattiteatterit tarvitsevat edelleen tietynasteisen julkisen rahoituksen.
Maaliskuun kehysratkaisun perusteella tehtäviä kulttuurin rahoitusratkaisuja tehtäessä
poliittisten päätöksentekijöiden on otettava huomioon se tosiasia, että jo tehtyjen
ammattiteattereiden rahoitukseen kohdistuvien leikkausten jälkeen mahdolliset
lisäsäästöt kohdistuisivat työvoimavaltaisella matalapalkka-alalla rajusti alan
työllisyyteen ja teattereiden toimintakykyyn. Näin dramaattiseen kansallisesti
merkittävän taidealan toimintaedellytykset romuttavaan kehitykseen ei
kulttuurivastuustaan huolehtivalla sivistysvaltiolla ole varaa.

Suomen Teatterit ry on ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö,
jonka jäseninä on 50 ammattiteatteria ympäri Suomea. Jäseniä ovat mm.
kaupunginteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä useita pienempiä
ammattiteattereita ja nukke-, lasten- ja tanssiteattereita.

Lisätietoja:
Tommi Saarikivi
toimitusjohtaja
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Puh. 09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi