28.8.2013 Blogi

Lähdevero uudistuu

Lähdeverolaki koskee rajoitetusti verovelvollisia (erotuksena yleisesti verovelvollisista), käytännössä teatterialalla usein esimerkiksi ulkomaisia ohjaajia ja koreografeja, eli yleisesti työntekijöitä, jotka eivät asu Suomessa. Rajoitetusti verovelvolliset käyttävät lähdeverokorttia ja heitä verotetaan yhden veroprosentin mukaan.

Uudistus tulee voimaan 1.1.2014 alkaen. Sen myötä rajoitetusti verovelvollisen ansiotulo voidaan jatkossa verottaa verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä, kuten yleisesti verovelvollisten. Mahdollisuus verotusmenettelylain mukaiseen verotukseen ei enää uudistuksen jälkeen riipu siitä, kuinka suuri osa vuotuisista tuloista on ansaittu Suomesta. Nykyisen lain mukaan kyseiseen verotukseen pääsy edellyttää, että verovelvollinen ansaitsee vähintään 75 % tulostaan Suomesta tai asuu ETA-alueella. Uudistuksen myötä verotusmenettelylain mukainen verotus mahdollistuu laajemmalta alueelta tuleville työntekijöille.

Uudistuksen keskeinen sisältö on se, että sen tultua voimaan lähdeverolain piirissä oleva työntekijä voi itse valita, haluaako Suomesta saadun palkkatulonsa verotetun lähdeverona kiinteän prosentin mukaan kuten aiemminkin, vai verotusmenettelylain mukaisesti, jolloin verotus on progressiivinen.

Verotusmenettelylain mukainen verotus edellyttää, että verovelvollinen ilmoittaa myös muualta kuin Suomesta saamansa palkkatulot. Vain Suomesta saadut ansiotulot verotetaan Suomessa, mutta muualta saadut tulot vaikuttavat veroprosenttiin. Vero määräytyy tuloveroasteikkolain ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin perusteella.

Jos työntekijä valitsee verotusmenettelylain mukaisen menettelyn lähdeveron sijaan, hän saa myös vähentää välittömästi tulon hankkimiseen liittyvät kulut samoin edellytyksin kuin yleisesti verovelvolliset.

Käytännössä työntekijä voi siis valita onko hänelle edullisempaa ilmoittaa kaikki tulonsa ja vähennyksiin oikeuttavat menonsa, mitä vaaditaan verotusmenettelylain mukaiseen kohteluun, vai pysyä lähdeverolain piirissä. Jos työntekijä ei siis erikseen hae rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, noudatetaan nyt voimassa olevaa lähdeverokäytäntöä.

Lopuksi vielä muistutus esiintyviä taiteilijoita koskevasta verosäännöstä, joka määrittelee teatterialalla esiintyvien taiteilijoiden lähdeveron tason.

Verottajan ohjeistus asiassa: ”Jos olet esiintyvä taiteilija tai urheilija, Suomessa harjoittamaasi toimintaan perustuvasta tulosta peritään lopullinen 15 %:n lähdevero. Näin on riippumatta siitä kenelle korvaus maksetaan. Lähdeveroa perittäessä kuluja ei huomioida. Jos olet EU/ETA-valtiossa asuva, voit kuitenkin vaatia että 15 %:n sijasta veroprosenttisi on progressiivinen, jolloin sinulla on oikeus vähentää välittömiä kuluja. Lähdeverolaskurin perusteella voit päätellä kumpi verotus on sinulle edullisempi. Voit vaatia progressiivista verotusta ja kulujen huomioon ottamista lähdeverokorttia hakiessasi tai tehdä myöhemmin palautushakemuksen lomakkeella 6203.”

Linkki verottajan sivuille

Lähdeverolaki

Tuloverolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta

Kaisa Kärkkäinen
Avustava lakimies, Suomen Teatterit ry

 

Kaisa Kärkkäinen toimi Suomen Teatterit ry:n lakimiehen vanhempainvapaan sijaisena 26.8.2013 saakka.