12.8.2013 Tes-tiedotteet

Täsmennetty ohje TeaTES-korotukseen 1.9.2013

Teatterialan työehtosopimuksen sopimuskauden pidennyksestä johtuen korotusohje syyskuun alkuun sovituille korotuksille on muuttunut.

Syyskuun ensimmäisen päivänä kyse on vain TeaTES:n sopimusalaa koskevasta korotuksesta. Näyttelijöiden viimeinen esityslisän korotus, 0,5 %, laskettiin mukaan esityslisäpottiin 1.8.2013 alkaen. Tällä 0,5 %:llä korotettiin kyseisenä ajankohtana myös vierailevien näyttelijöiden palkkioita sopimusmääräysten mukaisesti.

Teatterialan työehtosopimuksen korotus 1.9.2013 toteutetaan seuraavasti:

TeaTES:n piirissä olevan taiteellisen henkilökunnan korotukset: 

Yleiskorotusta yhteensä 0,92 % (0,6+0,32). Järjestelyerää 0,2 %.

Yleiskorotuksen osuus maksetaan myös freelancereiden palkkioihin.

TeaTES:n piirissä olevan muun henkilökunnan korotukset:

Yleiskorotusta yhteensä 0,76 % (0,6+0,16). Järjestelyerää 0,36 % (0,2+0,16%).

Elokuun aikana päivitetään Suomen Teatterit ry:n uudistuville web-sivuille ajantasaiset kaikkien teatterialan työehtosopimusten palkkataulukot. Näistä voi jatkossa aina tarkistaa kaikkien sopimusten mukaiset taulukko-, vierailijapalkkiot sekä erilaisten euromääräisten tes-lisien voimassaolevan tason.

Teatterialan sopimuksissa ei ole sovittu korotusratkaisujen laskentakuukaudesta. Yleensä on käytetty alan käytännön mukaisesti marraskuun palkkasummaa, jota käytetään yleensä myös teatterialan palkkatilastoinnin pohjana. Koska vuonna 2013 palkkoja kuitenkin korotetaan jo toiseen kertaan, ehdotetaan, että korotuksen laskennassa käytetään laskentapohjana elokuun 2013 palkkasummaa, joka on mahdollisimman ajantasainen korotuspohja korotuksen laskennalle.

Lisätietoja: 
lakimies Kaisa Kärkkäinen
puh. 09-2511 2152
kaisa.karkkainen@suomenteatterit.fi

toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
puh. 09-2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi