20.9.2013 Teatterialan uutisia

OKM:n hallinnonala valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,6 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2014. Vähennystä edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on 59 miljoonaa euroa.

Esitykseen ei ole kirjattu lisäleikkaustarvetta taiteen ja kulttuurin osalta keväällä sovittuihin kehyksiin nähden, mikä on kulttuuriväelle hyvä uutinen. Alla on ote OKM:n tiedotteesta, jossa kerrotaan taiteen ja kulttuurin alan budjettiesityksen sisällöstä tarkemmin.

Aiheesta voi lukea lisää OKM:n 16.9.2013 tiedotteesta OKM:n sivuilta.

Taiteen ja kulttuurin säästöt toteutetaan asteittain

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen ministeriö ehdottaa käytettäväksi 454 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 237 miljoonaa euroa.

Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen jakajien määrä kasvaa ensi vuonna, kun valtion taidemuseo säätiöitetään Kansallisgalleriaksi ja sen toiminta vuokria lukuun ottamatta siirretään rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista. Siirto olisi tuonut noin 20 miljoonan euron säästöpaineen muille edunsaajille. Säästöt toteutetaan kuitenkin asteittain ja vuonna 2014 veikkausvoittovararahastoa puretaan 10 miljoonalla eurolla, mikä puolittaa vuoden 2014 säästötarpeen.

Kansallisgallerian peruspääomaan osoitetaan budjettivaroista vuosina 2014 – 2016 kunakin vuonna 10 miljoonaa euroa. Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen esitetään samaa 739 000 euron määrärahaa kuin edellisinäkin vuosina.

Taiteen veikkausvoittovaroissa yleinen säästöprosentti on 3,3 prosenttia. Lastenkulttuurin, vapaan kentän ammattilaisryhmien, apurahojen ja kulttuurilehtien rahoitus esitetään kuitenkin säilytettäväksi vuoden 2013 tasolla. Keskimääräistä vähemmän säästetään myös kansallisilta taidelaitoksilta eli Suomen Kansallisoopperalta ja Kansallisteatterilta. Niiden säästö vuonna 2014 on yksi prosentti.

Eniten veikkausvoittovaroja säästetään kohteista, joissa säästöjen vaikutusten ei arvioida olevan yhtä dramaattisia kuin muilla alueilla. Suurimmat prosentuaaliset säästöt kohdistuvat elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen, kulttuurin suurtapahtumiin ja käyttövaroihin, joita ministeri on voinut osoittaa kulttuurihankkeisiin ja -kohteisiin. Keskimääräistä suuremmat säästöt kohdistuvat myös kehittämis- ja projektiluontoiseen rahoitukseen.

Ystävyysseurojen ja kulttuuri-instituuttien avustukset siirretään veikkausvaroista rahoitettaviksi.

Teatterien, museoiden ja orkesterien valtionosuuksien indeksit jäädytetään vuoden 2014 osalta. Kulttuurilaitosten valtionosuuksista vuosiksi 2012 – 2015 tehdyt säästöt jäävät myös pysyvästi voimaan.

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyvät 2014 alussa Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi (KAVI). Journalistisen kuva-arkiston toiminta esitetään vakiinnutettavaksi antamalla Museovirastolle tähän tarkoitukseen vuosittaista määrärahaa.

Helsingin kaupungin keskustakirjaston perustamishanke on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke, jolle ehdotetaan 30 miljoonan euron valtuutta.