24.10.2013 Teatterialan uutisia

Taideyliopiston taiteellisiin interventioihin perehtyvien erikoistumisohjelmien hakuaika on käynnistynyt

Taideyliopisto tarjoaa ensi vuonna kaksi erikoistumisohjelmaa täydennyskoulutuksena korkea-asteen tutkinnon suorittaneille. Erikoistumisohjelmat Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon – taiteelliset interventiot työelämään (30 op.) sekä Yleisötyön ytimessä – yleisötyön keinot ja johtaminen (30 op.) käynnistyvät helmikuussa 2014 ja hakuaika ohjelmiin päättyy 29.11.2013. Erikoistumisohjelmat toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoituksella.

Erikoistumisohjelmat tarjoavat eri alojen taiteilijoille ja taidepedagogeille mahdollisuuden syventää erityisosaamistaan ja laajentaa uramahdollisuuksiaan. Ohjelmat toteutetaan valtakunnallisina ja ne ovat oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta, jossa opintojen painopiste on työssä oppimisessa. Tätä tuetaan lähijaksoilla, jotka rakentuvat keskustelevista luennoista, vertaisoppimisesta, pienryhmätyöskentelystä sekä asiantuntijavieraiden case-esimerkeistä.

Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon – taiteelliset interventiot työelämään erikoistumisohjelma vahvistaa taitoja suunnitella, tarjota, toteuttaa ja arvioida taiteellisia interventioita vaativissa asiantuntijatehtävissä eri ympäristöissä tuottajaorganisaatioiden välityksellä tai yrittäjänä. Koulutus on suunnattu taiteellisen osaamisen yhdistämisestä innovaatiotoimintaan kiinnostuneille. Koulutukseen otetaan 16 opiskelijaa ja sen hinta on 600 €. Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Yleisötyön ytimessä – yleisötyön keinot ja johtaminen koulutus kehittää osallistujan ammatillista pätevyyttä johtaa, suunnitella ja toteuttaa yleisötyöprojekteja sekä arvioida yleisötyön vaikuttavuutta. Opintojen kesto on yksi vuosi. Koulutus sopii erityisesti taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, esimerkkinä taidelaitosten asiantuntijat, johtajat, kuraattorit, tuottajat, museolehtorit, muusikot, näyttelijät. Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa ja sen hinta on 300€. Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus.

Erikoistumisohjelmien esite (pdf 1,3 Mt)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
 www.uniarts.fi/fi/palvelut

Taideyliopisto
Teatterikorkeakoulu
Erikoissuunnittelija Pekka Korhonen
pekka.korhonen@teak.fi
p. 050 439 0521

Sibelius-Akatemian
 täydennyskoulutus
Projektipäällikkö Mia Seppälä
mia.seppala@siba.fi
p. 040 710 4366

Taideyliopisto aloitti toimintansa 1.1.2013 kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.

www.uniarts.fiwww.teak.fiwww.siba.fiwww.kuva.fi