21.11.2013 Tiedotteet

Ammattiteatteri tarvitsee kaupungilta riittävän tuen

Suomen Teatterit ry on huolissaan eri puolilta Suomea kantautuneista tiedoista, joiden mukaan useampi kaupunki suunnittelee teattereiden toiminta-avustuksiin kohdistettuja leikkauksia. Kaupungin sekä mahdollisesti sitä seuraavan valtion tuen menettämisen johdosta teatterit joutuisivat karsimaan ensi-iltojaan ja esitystoimintaansa. Tällöin myös teatterin oma tulonhankinta väistämättä kärsii, ja menetettyjä tukia on vaikea saada takaisin. Tämänkaltainen kehitys heikentää kaupungin kulttuuritarjontaa ja kulttuurialan työllisyyttä pysyvästi.

Valtionosuusjärjestelmään kuuluminen tarkoittaa, että sen piirissä olevalla taidelaitoksella on säännöllinen valtion tuki, jonka kehitykseen vaikuttaa sen toiminnan talous kokonaisuudessaan. Teatteri- ja orkesterilailla luotu ammattiteattereiden valtionosuusjärjestelmä perustuu olettamaan, että lain piirissä toimivilla teattereilla ja orkestereilla on vakiintunut oma tulonhankinta ja kaupungin rahoitus. Valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia ei myönnetä täysimääräisinä. Lain olettaman mukaan loput kustannukset katetaan kaupungin tuella ja teatterin omalla tulonhankinnalla.

Kaksikymmentä vuotta käytössä olleen järjestelmä toimii niin, että jos valtionosuusteatterin henkilöstömenot vähenevät, se  menettää todennäköisesti valtionosuusjaossa henkilötyövuosia joko kustannuksia lisänneelle toiselle teatterille tai aika ajoin järjestelmän piiriin otettavalle uudelle ammattiteatterille. Vaikka ministeriön päätös asiassa muodollisesti perustuu poliittiseen harkintaan, valtiontuen menetyksestä on lain voimassaoloajalta lukuisia selkeitä kokonaisrahoituksen kehitykseen jäljitettäviä esimerkkejä.

Valitettavasti näyttää myös siltä, että menetettyjä henkilötyövuosia on lähes mahdotonta saada takaisin. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se, että valtakunnallinen henkilötyövuosien kokonaismäärä 2469 on pysynyt pitkään muuttumattomana, ja lain piiriin tasaisin väliajoin nostettavat uudet ammattiteatterit saavat muilta teattereilta leikatut henkilötyövuodet pysyvästi käyttöönsä. Näin ollen teatteri, joka menettää valtionosuuksiaan, ei tule saamaan niitä takaisin ellei järjestelmään ohjata niin paljon lisää rahaa, että henkilötyövuosien kokonaismäärää pystytään nostamaan. Tämänhetkinen ennuste on, että valtionosuusjärjestelmän rahoitus on jäädytetty nykyiselle tasolleen ainakin vuoteen 2017 saakka.

Ammattiteatteri on merkittävä palveluntarjoaja ja työllistäjä paikkakunnallaan. Suomen Teatterit ry toivookin, että ennen teattereiden rahoituksen leikkaamista koskevaa keskustelua leikkauksesta seuraavista todellisista säästöistä ja syntyvistä seurannaisvaikutuksista tehdään leikkauksia harkitsevassa kaupungissa perusteellinen, teatterin toiminnan ja valtionosuusjärjestelmän mekaniikan riittävästi huomioiva selvitys.

 

Suomen Teatterit ry on kotimaisten ammattiteattereiden edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö. Suomen Teatterit ry edustaa kaikkia maamme suurimpia kaupunginteattereita, Suomen Kansallisteatteria sekä lukuisia valtionosuusjärjestelmän piirissä toimivia pienempiä teattereita, tanssi- ja lastenteattereita.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
Suomen Teatterit ry
Puh. 09 2511 2150 / 040 153 1415
tommi.saarikivi(a)suomenteatterit.fi
www.suomenteatteri.fi

 

Kuva: Seinäjoen kaupunginteatteri, Pieni Tulitikkutyttö