4.11.2013 Teatterialan uutisia

Ministeriö päätti kulttuurilaitosten valtionosuuksista vuodelle 2014

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista sekä tehnyt alustavan määrärahan jaon harkinnanvaraisista avustuksista vuodelle 2014. Kulttuurilaitosten valtionosuuksiin varattu määräraha säilyy ennallaan. Uusina museoina valtionosuuden piiriin hyväksyttiin Ilomantsin museot sekä Tampereella toimiva Postimuseo.

Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa valtionosuuksia yhteensä 55,2 miljoonaa euroa. Orkestereille valtionosuuksia jaetaan noin 21,4 miljoonaa euroa ja museoille 36,7 miljoonaa euroa.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määrän ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2014 talousarvioesityksen.

Teatterit

Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi vahvistettiin 56 182 euroa. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on 58 328 euroa.

Ministeriö osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 190 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Alustavasti alueteattereille osoitetaan määrärahasta 1 410 000 euroa, tanssiteattereille 519 000 euroa, lastenteattereille 962 000 euroa, valtakunnalliseen kiertuetoimintaan 178 000 euroa ja ruotsinkieliseen toimintaan 121 000 euroa. Teattereiden kehittämishankkeita ei ensi vuonna rahoiteta.

Orkesterit

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi on vahvistettu 55 693 euroa. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on 57 503 euroa.

Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin osoitetaan alustavasti 668 000 euroa.

Museot

Museoille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 183. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi on vahvistettu 69 616 euroa. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on 74 795 euroa.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Museoiden valtionosuudet

Kehittämishankkeet

Lisätietoja:
– teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, puh. 0295 3  30285
– orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, puh. 0295 3 30312
– museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, puh. 0295 3 30281