19.12.2013 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Näyttämöteoksissa käytetyn musiikin käyttölupiin ja -ehtoihin liittyvät käytännöt muuttuvat: Teatterit hakevat jatkossa musiikin käyttöluvat useimmiten kustantajilta

Alkuperäisten suurten oikeuksien teosten eli musikaalien, oopperoiden, operettien ja balettien lisäksi myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikki) koottujen näyttämöteosten musiikinkäyttöluvat on 1.1.2014 alkaen kysyttävä kustantajilta, kun tietty musiikin käyttöön liittyvä kriteeristö täyttyy.

Kriteerien täyttyessä lupa itsehallinnoinnissa olevien teosten käyttöön on kysyttävä ja saatava kustantajalta jo ennen produktion tuotantoa: produktiossa käytettyjen teosten ilmoittaminen Teostolle jälkikäteen ei itsehallinnointitapauksissa ole enää mahdollista.

 

Muutoksen taustalla tarve käytäntöjen harmonisointiin ja tekijänoikeudelliset syyt

Erityisesti lauluista koottujen musikaalien lupakäytännöt ovat tähän saakka vaihdelleet jopa Pohjoismaiden sisällä. Muutoksen jälkeen käytännöt ovat yhtenäiset.

Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käyttämisestä toisessa taidelajissa. Säveltäjällä, sanoittajalla tai näiden valtuuttamalla kustantajalla on toisin sanoen oikeus päättää siitä, saako heidän omistamaansa teosta käyttää musikaalissa tai koreografisessa tanssiteoksessa. Jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksensa käyttöön, hän voi määritellä teoksen käytön hinnan ja muut käyttöehdot.

Oikeudenhaltijalla on myös oikeus kieltää teoksensa käyttö.

 

Tarkemmat toimintaohjeet tammikuussa 2014

Tarkemmat käytännön toimintaohjeet keväällä 2014 ensi-iltaan tulevien, tuotannossa olevien produktioiden musiikin käytöstä, kustantajatietojen selvittämisestä ja luvanhankkimisen prosessista valmistuvat tammikuun 2014 aikana. Ohjeista tiedotetaan sähköpostitse sekä Suomen Musiikkikustantajat ry:n ja Teoston nettisivuilla.

 

Lisää muutoksista ja luvan hankkimisesta Teoston ja Suomen Musiikkikustantajien tiedotteessa:

Tiedote näyttämöille 18.12.2013 (70 kt)

 

Lisätietoja uudesta käytännöstä antavat tarvittaessa:

Suomen Musiikkikustantajat ry, Pekka Sipilä, pekka.sipila@musiikkikustantajat.fi
Teosto ry, Lasse Fast, lasse.fast@teosto.fi