16.1.2014 Teatterialan uutisia

Nykysirkus valtionosuuden piiriin

OKM-tiedote 16.1.2014

Valtioneuvoston hyväksyi tänään hallituksen esityksen teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta. Jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriö voi teatteri- ja orkesterilain 1 §:n mukaisesti myöntää sirkusalan toimijoille valtionosuutta toiminnan käyttökustannuksiin.  Lakimuutos asettaa sirkustaiteen toimijat samaan asemaan muiden vastaavien taiteenalojen toimijoiden kanssa.

– Sirkustaide on ollut Suomessa korkealla tasolla jo vuosia, joten on reilua, että sirkukset saavat samat oikeudet valtion tukeen kuin mitä teattereilla ja orkestereillakin on. Ala on kasvussa, ja meillä on jo muun muassa sirkusalan ammatteihin valmistavaa koulutusta. Myös sirkuksen harrastajamäärät ovat kasvussa, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Sirkustaiteen tuominen valtionosuuden piiriin voi vaikuttaa positiivisesti alan työllisyystilanteeseen tukemalla uusien työpaikkojen perustamista sirkustaiteen alalle. Lisäksi uudistus parantaa sirkustaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa.

– Sirkuksen hyväksyminen valtionosuuskelpoiseksi taiteenalaksi ei vielä tarkoita, että valtionosuuksia sirkuksille myös heti myönnetään. Nyt sirkukset voivat kuitenkin hakea valtionosuuden piiriin. Tähän saakka se ei ole ollut mahdollista, ministeri Arhinmäki sanoo.

Sirkustaide otettiin valtion talousarvioon omana taiteenalana ensimmäisen kerran vuonna 2009. Viime vuonna määräraha sirkustaiteen edistämiseen oli 560 000 euroa. Määrärahasta myönnettiin toiminta-avustus 12 ryhmälle ja lisäksi kertaluonteisia avustuksia viidelle toimijalle.

Teatteri- ja orkesterilain mukaan valtionosuuteen oikeutettuja teattereita ja orkestereita ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuteen hyväksymät teatterit ja orkesterit sekä Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävästä henkilötyövuosien määrästä.  Vuonna 2013 valtionosuutta saavia teattereita oli 57. Vuonna 2014 määrä pysyi samana.

– Taidelaitosten vuoden 2014 valtionosuuksiin tarkoitetut määrärahat on jo määritelty talousarviossa. Käytännössä sirkus tulee jakamaan samaa valtionosuuspottia, jota jo tällä hetkellä jakavat puhe- ja tanssiteatterit. Tukijärjestelmän pitää kuitenkin olla oikeudenmukainen. Jos taidekentällä tapahtuu muutoksia, sen pitää näkyä myös avustuksissa, Arhinmäki sanoo.

Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
– hallitussihteeri Sini Lahdenperä, p. 0295 3 30392
– kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 3 30285