16.1.2014 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Vastausaikaa pidennetty: Siirtymäkauden suositusohje näyttämöteosten musiikin lisensoinnista – kysely teoksista, joiden tuotantopäätös on tehty ennen 31.12.2013

Näyttämöteoksissa käytetyn musiikin käyttölupiin ja -ehtoihin liittyvät käytännöt ovat muuttuneet 1.1.2014 alkaen. Teatterit hakevat jatkossa musiikin käyttöluvat useimmiten kustantajilta. Alkuperäisten suurten oikeuksien teosten eli musikaalien, oopperoiden, operettien ja balettien lisäksi myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikista) koottujen näyttämöteosten musiikinkäyttöluvat on kysyttävä kustantajilta, kun tietty musiikin käyttöön liittyvä kriteeristö täyttyy.

Huolimatta siitä, että näyttämöteoksissa käytettävän musiikin lisensointikäytännöt muuttuivat 1.1.2014 alkaen, teattereita ja kustantajia edustavat järjestöt suosittelevat, että 31.12.2013 voimassa olevaa käytäntöä sovelletaan niihin näyttämöteoksiin, joiden tuotantopäätökset on tehty 31.12.2013 mennessä, ellei oikeudenhaltijoiden tai kustantajien kanssa ole muusta sovittu.

Tuotantopäätöksellä tarkoitetaan tässä sitä, että teatteri on kyseiseen näyttämöteokseen liittyen vähintään
– tehnyt konkreettisen, dokumentoidun päätöksen tietyn tuotannon toteuttamisesta; tai
– teos näkyy jo teatterin ohjelmistokalenterissa tai sille on dokumentoidusti päätetty ensi-iltapäivämäärä; tai
– tilaussopimus/esitysoikeussopimus teoksesta on tehty.

Tilanteen kartoittamiseksi Suomen Teatterit ry kerää tietoa teoksista, joita siirtymäkauden suositus koskee. Teattereita pyydetään toimittamaan perjantaihin 7.2.2014 mennessä tiedot sellaisista tulevaan ohjelmistoonsa kuuluvista teoksista, joista on ennen vuodenvaihdetta edellä kuvatulla tavalla päätetty, oheisella lomakkeella.

Jos tietoa edellä mainitusta teoksesta ei toimiteta määräajassa, se ei estä teatteria vetoamasta tähän suositukseen, mikäli tuotantopäätös on edellä mainituin tavoin tehty ennen vuodenvaihdetta.

Teoston ja Suomen Musiikkikustantajien tiedote muutoksesta ja lupien hankkimisesta on luettavissa Suomen Teatterit ry:n sivuilta. Lisätietoja aiheesta sekä lista mukana uudistuksessa olevista kustantajista löytyy Suomen Musiikkikustantajien sivuilta.

Lisätietoja:
Tommi Saarikivi
Toimitusjohtaja
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Puh. (09) 2511 2151
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Kuva: Kokkolan Teatteri, Suomi – Uuteen nousuun