19.2.2014 Teatterialan uutisia

OKM-Tiedote: Teattereiden ja orkestereiden lisähenkilötyövuodet jaettu – Teatrarnas och orkestrarnas tilläggsårsverken beviljades

Eduskunta lisäsi viime vuoden lopussa teattereiden ja orkestereiden vuoden 2014 valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettäviä henkilötyövuosia. Lisäyksen seurauksena kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on tehnyt uuden päätöksen teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksista vuodelle 2014.

Eduskunta myönsi teattereille 5 uutta henkilötyövuotta ja orkestereille 4 uutta henkilötyövuotta. Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on nyt 2474 ja orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia 1037. Valtionosuusjärjestelmässä henkilötyövuoden arvo on laskennallinen. Rahoitus määräytyy kullekin laitokselle vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määrän ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Lisäyksen jälkeen teatterit saavat vuoden 2014 toimintaansa valtionosuuksia yhteensä 55,3 miljoonaa euroa (eduskunnan lisäyksen arvo noin 130 000 euroa). Orkestereille valtionosuuksia jaetaan vuonna 2014 noin 21,4 miljoonaa euroa (eduskunnan lisäyksen arvo noin 80 000 euroa).

Teattereista lisäystä henkilötyövuosiinsa saivat Kokkolan ja Rauman kaupunginteatterit, Ryhmäteatteri, Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri. Orkestereista lisäystä saivat Lohjan kaupunginorkesteri, Riku Niemi Orchestra, Suomalainen Barokkiorkesteri sekä Vantaan orkesteri.

Päätös korvaa teattereiden ja orkestereiden aiemmin tehdyn valtionosuuspäätöksen henkilötyövuosien osalta. Päätöksessä on noudatettu samoja henkilötyövuosien jakoperusteita kuin aiemmassa päätöksessä. Myönnetyt lisähenkilötyövuodet koskevat ainoastaan vuoden 2014 talousarviota.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Lisätietoja:
– teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 3  30285
– orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, p. 0295 3 30312

Teatrarnas och orkestrarnas tilläggsårsverken beviljades

I slutet av förra året ökade riksdagen antalet årsverken som ska utgöra den kalkylerade grunden vid beräkningen av statsandelarna för teatrar och orkestrar 2014. Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har därför gjort ett nytt beslut om statsandelar till teatrar och orkestrar för 2014.

Riksdagen beviljade 5 nya årsverken till teatrarna och 4 nya årsverken till orkestrarna. Antalet årsverken som tilldelas teatrarna uppgår nu till 2474 och orkestrarna tilldelas 1037. Inom statsandelssystemet beräknas ett årsverkes Should Kendra and Hank stay together for the sake of their kids?got a tip? call (866) 667 – 2327 OR justin-bieber-news.info will not let his fight withOrlando Bloomgo!Just one day after his restaurant brawlwith the Pirates of the Caribbean star, Bieber posted and deleted a picture of Blooms exMiranda Kerr. värde på basis av den kalkylerade grunden. Finansieringen för varje enskild institution bestäms på basis av verksamhetens omfattning, som beräknas utgående från det på förhand fastställda antalet kalkylerade årsverken samt priserna per enhet för varje årsverke.

Efter tillägget får teatrarna totalt 55,3 miljoner euro i statsandelar för sin verksamhet 2014 (riksdagens tillägg uppgår till ca 130 000 euro). Orkestrarna får ca 21,4 miljoner euro i statsandelar (riksdagens tillägg uppgår till ca 80 000 euro).

De teatrar som fick flera årsverken var stadsteatrarna i Kareby och Raumo, Ryhmäteatteri, Svenska Teatern i Helsingfors samt Tampereen Työväen teatteri. Av orkestrarna var det Lojo stadsorkester, Riku Niemi Orchestra, Suomalainen Barokkiorkesteri samt Vanda orkester som fick fler årsverken.

Beslutet ersätter det tidigare statsandelsbeslutet i fråga om årsverken. Vid beslutet har man följt samma utdelningsprincip för årsverken som vid det tidigare beslutet. De beviljade extra årsverken gäller endast budgeten för 2014.

Statsandelar till teatrar och orkestrar

Ytterligare information:
– teatrar: kulturrådet Katri Santtila, tfn 0295 3  30285
– orkestrar: kulturrådet Mervi Tiensuu-Nylund, tfn 0295 3 30312

Kuva: Rauman kaupunginteatteri