14.2.2014 Teatterialan uutisia

OKM:n ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018 luovutettiin perjantaina 14.2. kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle ja opetusministeri Krista Kiurulle.

Ehdotuksen tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi. Ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria. Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi heidän käyttämiensä ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen tärkeyttä.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville. Kaikkien toimenpiteiden toteutuminen edellyttäisi useiden toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä sekä laajaa poliittista sitoutumista.

Ohjelmaehdotukseen sisältyy seitsemän toimenpide-ehdotusta, jotka kohdistuvat kulttuuri- ja koulutuspolitiikkaan, kunnille ja lastenkulttuurin toimijoille.

Ohjelmaehdotuksen mukaan Suomeen tulisi muun muassa perustaa Valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus Valas. Keskus toimisi lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi sekä toisi esiin lapsia koskevaa tietoa ja tutkimusta. Ohjelmaehdotuksessa esitetään myös, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön niin sanottu eheytetty koulupäivä, eli harrastustoiminnan lisääminen koulun tiloissa koulupäivän jälkeen.

Lue tiedote kokonaisuudessaan OKM:n sivuilta.

Tutustu ehdotukseen OKM:n sivuilla.