18.2.2014 Tiedotteet

Teattereiden saavutettavuusoppaan toinen painos julkaistu

 

Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen Teatterit julkaisivat vuonna 2013 teattereille suunnatun saavutettavuusoppaan Teatteria kaikille! – Opas teattereille saavutettavaan toimintaan. Käytännönläheisen oppaan suomenkielisestä versiosta otettiin tammikuussa 2014 toinen (uudistettu) painos.  

Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi PDF- ja DOC-verkkoversiona. Versiot löytyvät Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta osoitteista: www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_teatterit ja www.kulttuuriakaikille.info/tillganglighet_guider.

Suomenkielinen opas (2. uudistettu painos 2014) on lisäksi saatavilla painettuna. Helsingin ulkopuoliset teatterialan toimijat voivat tilata painetun oppaan maksutta Kulttuuria kaikille -palvelusta. Pääkaupunkiseudun teatteritoimijat voivat hakea oppaan Kulttuuria kaikille -palvelun toimistolta Kaapelitehtaalta. Sovithan hakemisesta etukäteen: aura.linnapuomi@cultureforall.fi.

Teatteria kaikille

Saavutettavat palvelut ja esteetön ympäristö palvelevat kaikkia. Lisäksi ne ovat teatterissa käymisen edellytys monille ihmisille. Toimintarajoitteisten henkilöiden lisäksi saavutettavuusratkaisuista hyötyvät mm. lapsiperheet, ikäihmiset ja muunkieliset henkilöt. Saavutettava teatteri huomioi myös moninaisuutta eli monenlaisten yleisöjen näkökulmia ja tarpeita esimerkiksi taiteellisten ratkaisujen avulla sekä rekrytoinneissa.

Teatteria kaikille! -opas sisältää perustietoa mm. kuvailutulkkauksen järjestämisestä esitykseen. Kuvailutulkkaus avaa näkövammaisille henkilöille esityksen visuaalista maailmaa. Oppaassa on tietoa myös viittomakielisen tulkkauksen ja kielensisäisen tekstityksen toteuttamisesta. Viittomakielinen tulkkaus ja tekstitys voivat palvella esimerkiksi viittomakielisiä, kuulovammaisia ja huonokuuloisia henkilöitä sekä muunkielistä kieltä opettelevaa yleisöä.

Teatteria kaikille! -oppaassa kerrotaan myös saavutettavasta viestinnästä ja hinnoittelusta sekä rakennetun ympäristön esteettömyydestä erityisesti teattereiden kannalta.

Julkaisuun on kerätty käytännön esimerkkejä suomalaisten teattereiden tekemästä saavutettavuustyöstä. Lisäksi mukana on teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista, jota voi käyttää työkaluna oman toiminnan saavutettavuuden arvioinnissa. Julkaisussa on myös tietoa saavutettavuus- ja esteettömyysalan asiantuntijoista, järjestöistä sekä rahoituslähteistä.

Lisätietoja ja tilaukset:    
Kulttuuria kaikille -palvelu
saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi
p. 040 931 0576
aura.linnapuomi@cultureforall.fi
www.kulttuuriakaikille.fi

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
järjestösihteeri Taija Lähdetie
p. 09 2511 2150
taija.lahdetie@suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Uudistettu toinen painos löytyy myös Suomen Teatterit ry:n sivuilta osoitteesta www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut/tutkimukset-ja-julkaisut ja sitä on mahdollista tilata käyttöön järjestösihteeriltä.

Kuva: Teatteri Hevosenkenkä, Kummituskekkerit