29.3.2014 Tiedotteet

KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojekti

KOKIJA – Esittävän taiteen tietokanta on työkalu kiertuetoiminnan suunnitteluun. Kaikille avoin tietokanta auttaa ryhmiä ja teattereita löytämään esityksilleen soveltuvia tilaajia ja yhteistyökumppaneita.

KOKIJATietokanta toteutettiin ja avattiin TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä – Turnénätverk for Teater -hankkeen yhteydessä. Tietokantaan osallistuvat tahot kerättiin Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoituksen avulla. Kartoituksen tuloksena tietokantaan saatiin mukaan 107 eri tahoa. Joukossa on teattereita, festivaaleja, kulttuurikeskuksia, kuntien kulttuuritoimia, kouluja ja palvelutaloja ympäri Suomea.

Tällä hetkellä tietokantaan voivat rekisteröityä vierailuesityksiä ostavat tahot. KOKIJA-tietokannan tarkoituksena on palvella niin esittävän taiteen tilaajia kuin esitysten tarjoajiakin. Tietokannan käyttö ja sinne rekisteröityminen on ilmaista.

KOKIJAn kehitysprojekti 2014

Kehityshankkeen aikana tietokannasta tehdään kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja se laajennetaan sisältämään ostajatahojen lisäksi tiedot myös ajankohtaisista kiertue-esityksistä. Projektin tarkoitus on kehittää KOKIJA-tietokannasta valtakunnallinen vakiintunut työkalu esittävän taiteen markkinointiin, myyntiin ja kiertuetoiminnan suunnitteluun.

KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojektin päärahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelma ja se toteutetaan ajalla 1.3.2014 – 31.12.2014. Hanketta hallinnoi Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön Tutkivan teatterityön keskus.

Lisätietoja:
Noora Honkanen, projektikoordinaattori
KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojekti
+358 50 4136 859
noora.honkanen@uta.fi

www.kokija.info

TEKIJÄ-hankkeen pääkoordinaattorina oli Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja päärahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia olivat mm. Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle (Q-Teatteri ry) sekä Luova Tampere -kehittämisohjelma.