26.3.2014 Blogi

Neuvottelujen jälkeen

Teatterialan työehtosopimusneuvotteluja käytiin pääasiallisesti syksyllä Työllisyys- ja kasvusopimuksen hengessä ja jatkettiin Suomen Näyttelijäliiton kanssa vielä helmi-maaliskuussa yhteisenä pyrkimyksenä toimialan työllistämismahdollisuuksien ylläpitäminen vaikeassa taloustilanteessa.

Harri Natunen

Pääsääntöisesti voidaan todeta neuvottelujen sujuneen hyvin eri sopimusaloja edustavien järjestöjen kanssa. Kustannusvaikutuksiltaan maltillisten sopimusten syntyminen pitää yllä toivoa siitä, että teatterit pystyvät jatkossakin työllistämään ammattitaitoisia henkilöitä synkkenevistä rahoitusnäkymistä huolimatta, eivätkä toimialan palkat jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä sopimuskauden aikana.

Mielestäni  yksi merkittävimmistä sopimuskierroksella sovituista asioista oli Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton kanssa erinomaisessa yhteistyössä valmisteltu videosuunnittelijan tuominen uutena ammattinimikkeenä perinteisten suunnittelijoiden lisäksi osaksi teatterialan työehtosopimusta. Osoitus siitä, että neuvotteluissa yhteisellä ja avoimella valmistelulla päästään erinomaiseen lopputulokseen. Tämäntyyppisen neuvottelukulttuurin toivoisin yleistyvän myös monissa muissa yhteyksissä, jotta voisimme vastata paremmin toimialalla tapahtuviin muutoksiin.

Näyttelijäliiton kanssa neuvoteltiinkin sitten niin sanotusti pitkän kaavan mukaan. Erityisen hankalaksi osoittautui vanhan ”liite kakkosen” korvaaminen uudella sääntelytarpeeseen vastaavalla järjestelyllä. Vanhan tilalle neuvoteltiin kaksi uutta liitettä: toinen lastenteatteritoimintaan ja sen rinnalle B-roolisopimus muita teattereita varten.

Neuvotellut ratkaisut näyttelijöiden määräaikaisen työllistämiseen eivät ratkaise kaikkia ongelmia – mutta tämän ratkaisun kanssa voimme elää tämän sopimuskauden ajan, ja mm paine tarkastella kiinnitysjärjestelmää perusteellisemmin siirtyy tulevien työehtosopimusneuvottelujen agendalle. Tosiasiat on myönnettävä, ja myös näyttelijöitä on voitava työllistää teattereiden todellisen työvoimatarpeen mukaisesti, ja kiveen hakatuista vanhoista rakenteista on päästävä irti.

Pitkä prosessi on nyt kuitenkin saatu kaikilta osin valmiiksi ja tässä yhteydessä haluan omasta puolestani kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita antoisista hetkistä neuvottelupöydän ääressä.

Harri Natunen
Talousjohtaja
Rauman Kaupunginteatteri
Suomen Teatterit ry:n hallituksen ja TES-neuvotteluryhmän jäsen