19.3.2014 Tiedotteet,Tes-tiedotteet

Neuvotteluratkaisu yksityisten ammattiteattereiden näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksesta

Suomen Teatterit ry ja Suomen Näyttelijäliitto sopivat torstaina 13.3. uudesta näyttelijöiden työehtosopimuksesta teatterialalle vuosille 2014-2016. Molemmat osapuolet ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen.

Palkkaratkaisu on kustannusvaikutukseltaan saman valtakunnallisen TyKa-raamin mukainen kuin muut jo syksyllä sovitut teatterialan sopimukset. Korotus näyttelijöiden kuukausipalkkoihin on 20 euroa 1.7.2014 ja vastaavana ajankohtina lisiin ja vierailijapalkkioihin 0,77 % sekä yleiskorotus 1.7.2015 on 0,4 % – vastaavasti kuten muullakin teatterialalla.

Pitkittyneiden näyttelijäneuvottelujen merkittävin syy oli keskustelu mahdollisuudesta käyttää kuukausipalkkamallia freelancer-näyttelijöiden palkkausvaihtoehtona. Nyt saavutettu TES-ratkaisu mahdollistaa tietyin rajatuin ehdoin palkkausmallin käytön pääosin niin kuin ennenkin. Puutteellisesti aiemmin kirjattua liitesääntelyä on täydennetty ja selkeytetty monin tavoin, muun muassa määrittelemällä säännöt kuukausipalkkaisen freelancernäyttelijän työajan suunnittelulle ja työajan tasoittumiselle.

TES-ratkaisu sisältää edellä mainittujen lisäksi tekstitarkistuksia, joilla ei pääosin ole kustannus- tai muita laajoja vaikutuksia teattereiden ydintoimintaan. Uusi työehtosopimus julkaistaan, kun tekstitarkistukset ja –muokkaukset saadaan valmiiksi.

Suomen Teatterit ry:n hallintojohtajien ajankohtaispäivässä 3.6. kerrotaan uusien työehtosopimuksien sisällöistä tarkemmin.

Lisätietoja:

Tommi Saarikivi
OTK, VT
Toimitusjohtaja
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Puh. (09) 2511 2151
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi