10.3.2014 Tiedotteet

Vuoden Teatteri on Viirus – teatteri, jossa on aito syke

Näyttelijä Seela Sella on valinnut Vuoden Teatteri 2014 -kilpailun voittajaksi Viiruksen. Sella kuvaa valintaperusteluitaan seuraavasti:

”Toiveeni on, että teatterit avaavat yhä enemmän oviaan ja ikkunoitaan ulospäin Suomesta Eurooppaan, ottavat kontaktia muihin taiteilijoihin ja taidesuuntauksiin, kotimaassa muihin näyttämöihin ja uusiin erilaisiin yleisöryhmiin sekä rikkovat kaikkia kielellisiä rajoja entistä uskaliaammin. Viirus edustaa pioneerihenkisesti tätä kaikkea ja tekee hyvässä yhteishengessä työtä teatterikentän monipuolisuuden ja avoimuuden eteen. Teatterissa on aito syke.”

Helsinkiläinen Teatteri Viirus on pitänyt läpi vuosien taiteellista rimaa sinnikkäästi ylhäällä. Heidän tavoitteenaan on tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa taidetta, joka on perusteltu aina ajankohtaisnäkökulmasta. Viirus tekee esityksiä suomalaisuudesta omasta näkökulmastaan. Vuonna 2013 teatteri tuotti seitsemän tuotantoa, joista viisi oli täysin uusia.

Viirus on panostanut teatterin saavutettavuuteen. Esitysten tekstitysten myötä he avaavat kontaktia suomenkieliseen yleisöön, kuulorajoitteisille henkilöille sekä muunkieliselle yleisölle. Tämä häivyttää turhia raja-aitoja kielien välillä. Teatterilla on runsasta yleisötyötä ja näyttelijät toimivat mm. tietyn koulun kummeina. Pieni teatteri työllistää huomattavan joukon näyttelijöitä, ohjaajia sekä muita taiteilijoita ja teatterialan toimijoita. Viirus on tehnyt tasa-arvosuunnitelman, jota ylläpidetään jokaisen tuotannon kohdalla.

Alueellisesti Viirus on tärkeä ruotsinkielinen toimija lapsista aikuisiin saakka. Yhteistyö ja -tuotannot muiden teattereiden kanssa ovat luonnollinen toimintatapa talolle, kuten myös vierailunäytökset muillekotimaisille ja ulkomaisille näyttämöille. Pyrkimykset ovien avaamiseksi ja kontaktien luomiseksi Eurooppaan ovat tuottaneet tulosta, mistä osoituksena on päävastuu EU-hankkeesta Meeting the Odyssey. Hankkeen aikana näyttelijät ja organisaatiot eri Euroopan maista kiertävät vuosina 2014-2016 Itämeren ja Välimeren alueilla.

Finaalissa kilpailivat lisäksi Kokkolan kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginteatteri ja Jojo – Oulun Tanssin Keskus. Finalistit valinneeseen raatiin kuuluivat Teatteri Jurkan hallituksen puheenjohtaja Pasi Lampela, Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri, Turun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki sekä Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi. Voittaja julkistettiin sunnuntaina 9.3. Teatteripäivien yhteydessä järjestetyssä juhlassa Ravintola Kaisaniemessä. Suomen Teatterit ry on jakanut Vuoden Teatteri –palkintoa ansioituneelle alan toimijalle vuodesta 1997 alkaen. 

Lisätietoja:

Järjestösihteeri Taija Lähdetie
puh. 09 2511 2150
taija.lahdetie@suomenteatterit.fi

Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
puh. 09 2511 2151, 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

 

Viirus är Årets Teater – en teater med äkta puls

Skådespelaren Seela Sella har utsett Viirus till vinnare av tävlingen Årets Teater 2014. Sella beskriver sin prismotivering så här:

”Min förhoppning är att teatrarna allt mer ska öppna sina dörrar och fönster från Finland utåt mot Europa, ta kontakt med andra konstnärer och konstriktningar, i hemlandet med andra scener och med olika nya publikgrupper samt djärvare spränga alla språkliga gränser. Viirus representerar med sin pionjäranda allt detta och arbetar i god vi-anda för teaterfältets mångsidighet och öppenhet. Teatern har en äkta puls.”

Teater Viirus i Helsingfors har genom åren envist hållit sin konstnärliga ribba högt. Derasmålsättning är att göra konst med samhällelig påverkan, som alltid grundat sig på en aktualitetssynvinkel. Viirus gör föreställningar om det finländska ursitt eget perspektiv. År 2013 gjorde teatern sju produktioner, av vilka fem var helt nya.

Viirus har satsat på teaterns tillgänglighet. Genom att texta sina föreställningar öppnar de kontakterna till en finskspråkig publik, till hörselskadade och till åskådare med annan språkbakgrund. Det här suddar ut onödiga gränser mellan språken. Teatern utför en mängd publikarbete och skådespelarna fungerar bl.a. som faddrar till någon given skola. Denna lilla teater sysselsätter en betydande mängd skådespelare, regissörer samt andra konstnärer och aktörer inom teaterbranschen. Viirus har utformat en jämställdhetsplan, som hålls uppe vid varje produktion.

Regionalt är Viirus en viktig svenskspråkig aktör för såväl barn som fullvuxna. Samarbete och samproduktioner med andra teatrar är för Viirus en naturlig del av verksamheten, liksom också gästspel till andra inhemska och utländska scener. Strävan efter att öppna dörrar och skapa kontakter i riktning mot Europa har gett resultat, vilket huvudansvaret för EU-projektet Meeting the Odyssey är en bekräftelse på. Under projektet kommer skådespelare och organisationer frånolika länder i Europa att under åren 2014-2016 turnera i områden kring Östersjön och Medelhavet.

I finalen tävlade dessutom Kokkolan kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginteatteri och Jojo -Oulun Tanssin Keskus. Till juryn som utsåg finalisterna hörde styrelseordföranden för förra årets vinnare, Teatteri Jurkka, Pasi Lampela, Tampereen Työväen Teatteris konstnärliga ledare Maarit Pyökäri, Turun kaupunginteatteris konstnärliga ledare Mikko Kouki samt Finlands Teatrar rf:s verksamhetsledare Tommi Saarikivi. Vinnaren utsågs söndagen 9.3. vid den kvällsfest som anordnas i samband med Teaterdagarna i Restaurang Kaisaniemi. Finlands Teatrar rf har delat ut priset Årets Teater till meriterade teatrar sedan år 1997.

Tilläggsuppgifter:

Organisationssekreterare Taija Lähdetie
tfn 09 2511 2150
taija.lahdetie@suomenteatterit.fi

Verkställande direktör Tommi Saarikivi
tfn 09 2511 2151, 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi