29.4.2014 Blogi

Lasse Eskonen: Kaivattu aikalisä

UntitledKulttuurikaupunki Savonlinna tarjosi mainiot puitteet Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukselle. 100-vuotias Savonlinnan Teatteri toimi isäntänä ja kokousväellä oli mieluisa tilaisuus tutustua tuoreeseen klassikkotulkintaan Seitsemästä veljeksestä. Se oli erinomainen näyttö teatterin elinvoimasta.

Kokouspäivinä saatiin myös hyviä uutisia siitä, että käydyissä neuvotteluissa kaupungin, teatterin ja OKM:n kesken olisi löytymässä tyydyttävä lopputulos teatterin toimitilojen, yhteiskunnan tuen ja toimintamallin suhteen. Onnea ja menestystä Savonlinnan Teatterille.

Perinteisessä vuosikokousseminaarissa keskityimme valtionosuusjärjestelmään suunnitellun kannustinjärjestelmän vaikutuksiin. Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtilan esitys asiasta herätti vilkkaan keskustelun, joka osoitti että ministerin vaihdos ei tässä asiassa ollut ollenkaan huono asia. Paavo Arhinmäki piti tärkeänä lakiesityksen antamista eduskunnalle vielä tämän kevään aikana, mikä olisi tarkoittanut, ettei esityksen valuvikojen korjaaminen olisi onnistunut.

Suomen Teatterit ry (STEFI) ja teatterit ovat lausunnoissaan korostaneet avoimen valmistelun merkitystä. Tehty koelaskelma paljasti monia kummallisuuksia, jotka osoittivat kehittämistarvetta olevan alkaen käytetystä terminologiasta, joka eri teattereissa on johtanut monenlaisiin tulkintoihin. Seminaariväelle tulikin huojentavana tieto, että tuore kulttuuriministeri Pia Viitanen on alustavasti linjannut, ettei esitystä laiksi anneta hänen ministerikaudellaan. Se tarkoittaa kannustinjärjestelmän voimaantuloa aikaisintaan vuonna 2017. Valmistelu jatkuu ja se vastaa myös Suomen Teatterit ry:n käsitystä oikeasta menettelytavasta.

Varsinainen vuosikokous oli hyvähenkinen. Teattereiden edustajat vaikuttivat kohtuullisen tyytyväisiltä liiton, sen hallituksen, toimitusjohtajan ja toimiston työskentelyyn. Työehtosopimuskierros teetti runsaasti töitä erityisesti liiton neuvottelijoille, mutta lopputulos oli lopulta hyvä. Alalla on työrauha vuoden 2017 alkuun saakka. Toimitusjohtajaa ja neuvottelijoita on syytä kiittää hyvin tehdystä ja sitkeästä työstä. Liiton vakaa talous ja erityisesti se, että jäsenmaksuihin ei kohdistunut korotuspainetta olivat kokouksen mieleen.

Suomen Teatterit ry on tänään toimintakykyinen ja moderni järjestö, joka kykenee selviytymään tehtävistään teattereiden edunvalvojana ja työnantajajärjestönä. Se on uskottava, koska jäsenenä olevat 50 aktiivista ammattiteatteria takaavat STEFI:n edustavuuden. Yhteistyösuhteet muiden teatterialan toimijoiden kanssa ovat kunnossa. Edessä olevat tehtävät ovat haastavia. Teattereiden on löydettävä uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja ja STEFI:n tehtävä on edistää hyvien käytäntöjen leviämistä koko teatterikenttään. Siinä liiton koulutus-, tiedotus- ja tutkimustoiminta ovat tärkeitä elementtejä.

Lähdin Savonlinnaan hyvillä mielin ajatellen, että kuusivuotinen urakka STEFI:n puheenjohtajana on lopuillaan. Aika on ollut mielenkiintoista ja yhteistyö hallituksessa hyvää. Aikamoinen yllätys itselleni oli, että vuosikokous päätyi kuitenkin valitsemaan entisen uudelleen. En katsonut voivani kieltäytyä, joten kiitos luottamuksesta. Yritän parhaani.

Lasse Eskonen
hallituksen puheenjohtaja
kaupunkineuvos