24.4.2014 Tiedotteet

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous valitsi järjestön puheenjohtajaksi kaupunkineuvos Lasse Eskosen – Finlands Teatrar rf:s årsmöte utsåg stadsrådet Lasse Eskonen till organisationens ordförande

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous pidettiin Savonlinnan Teatterissa Savonlinnassa 23.-24.4.2014. Vuosikokous valitsi järjestön hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle uudelleen kaupunkineuvos Lasse Eskosen. Eskonen on toiminut järjestön puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen.

Hallituksen uusiksi jäseniksi nousivat kaksivuotiskaudeksi Rovaniemeltä Tanssiteatteri Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi ja Rovaniemen Teatterin johtaja Juha Vuorinen. Lisäksi hallitukseen valittiin uudestaan Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Hallituksessa jatkavat lisäksi Kuopion kaupungin hallituksen varapuheenjohtaja Leila Savolainen, Turun Kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki ja Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja Esa Perttu, Rauman kaupunginteatterin talousjohtaja Harri Natunen ja Svenska Teaternin johtaja Johan Storgård.

Suomen Teatterit ry on ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, jonka jäseninä on 50 ammattiteatteria ympäri Suomea. Jäseniä ovat mm. kaupunginteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä pieniä ammattiteattereita, lastenteattereita ja tanssiteattereita.

Lisätietoja:

Tommi Saarikivi
toimitusjohtaja
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Puh. 09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Kuva: Vasemmalta lakimies Leevi Mentula, puheenjohtaja Lasse Eskonen ja varapuheenjohtaja Suvi Rihtniemi. 

KORJAUS TIEDOTTEESEEN: Suvi Rihtniemi toimi Helsingin Kaupunginteatterin hallituksen puheenjohtajana kevääseen 2013 saakka.

 

Finlands Teatrar rf:s årsmöte utsåg stadsrådet Lasse Eskonen till organisationens ordförande

Finlands Teatrar rf höll sitt årsmöte i Savonlinnan Teatteri i Nyslott 23-24.4.2014. Årsmötet omvalde stadsrådet Lasse Eskonen för nästa tvåårsperiod. Eskonen har verkat som organsationens ordförande sedan år 2008.

Till nya medlemmar i styrelsen för nästa tvåårsperiod utsågs från Rovaniemi Dansteatern Rimpparemmis konstnärliga ledare Matti Paloniemi och Rovaniemen Teatteris chef Juha Vuorinen. Dessutom omvaldes Tampereen Työväen Teatteris konstnärliga ledare Maarit Pyökäri samt Suvi Rihtniemi VD för Helsingforsregionens trafik.

I styrelsen fortsätter dessutom Leila Savolainen, viceordförande för Kuopio stadsstyrelse, Mikko Kouki, konstnärlig ledare för Turun kaupunginteatteri, viceordföranden för Seinäjoen kaupunginteatteris styrelse Esa Perttu, ekonomichefen vid Rauman kaupunginteatteri Harri Natunen och Svenska Teaterns chef Johan Storgård.

Finlands Teatrar rf är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna, med 50 professionella teatrar runt om i Finland som medlemmar. Bl.a. stadsteatrarna, Finlands Nationalteater och små professionella teatrar, barnteatrar och dansteatrar är organisationens medlemmar.

Närmare upplysningar:
Tommi Saarikivi
verkställande direktör
Suomen Teatterit-Finlands Teatrar ry
Tfn 09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Foto: Från vänster jurist Leevi Mentula, ordförande Lasse Eskonen ocv vice ordförande Suvi Rihtniemi