9.4.2014 Teatterialan uutisia

TEKIJÄ 2 -esiselvityshanke kartoittaa teattereiden halukkuutta yhteistuotantoihin, haastateltavat haussa!

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksella alkoi 1.4.2014 valtakunnallinen TEKIJÄ 2 -esiselvityshanke, jossa kartoitetaan kiinteiden teattereiden ja esittävän taiteen vapaan ammattiteatterikentän toimijoiden halukkuutta yhteistuotantomallien kehittämiseen sekä selvitetään, miten yhteistoimintaa voidaan konkreettisesti edesauttaa.

Selvitys laaditaan asiantuntijahaastatteluiden perusteella ja se valmistuu elokuussa 2014. Haastateltaviksi valitaan tahoja, joilla on motivaatiota esittävän taiteen alan yhteistoiminnan kehittämiseen. Teatteri, ryhmä tai alan toimija voi ilmoittaa kiinnostuksensa haastateltavaksi ma 22.4.2014 mennessä e-lomakkeella osoitteessa
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/12294/lomake.html. Haastateltavat tahot valitaan huhtikuun aikana ja haastattelut tehdään pääosin toukokuussa 2014.

Vuosina 2011-2013 toteutetun TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä – Turnénätverk for Teater -hankkeen tulosten perusteella teatterikentän yhteistyö on edelleen pirstaloitunutta. Tiiviimmällä ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä kiinteät ammattiteatterit ja vapaan teatterikentän ammattiryhmät voivat lievittää vallitsevaa kahtiajakautunutta asenneilmapiiriä, levittää hyviä työskentelykäytäntöjä ja löytää muita synergiaetuja. Teatterikentän yhteistoiminnan myötä voidaan helpottaa myös tuotantojen taloussuunnittelua ja edesauttaa esitysten kiertuetoiminnan etukäteissuunnittelua. Ymmärrys erilaisista toimintaympäristöistä laajenee ja teatteriorganisaatiot voivat jakaa tieto-taitoa.

Tutkivan teatterityön keskus on Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön tutkimus- ja asiantuntijayksikkö, jossa kehitetään teattereiden taiteelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen toimintakulttuuriin liittyviä käytäntöjä. Esiselvityksen rahoittajana toimii Hämeen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus.

Lisätietoja:
Katri Kekäläinen
Projektikoordinaattori
TEKIJÄ 2 -esiselvitys
Tutkivan teatterityön keskus
Tampereen yliopisto
+358 40 190 4147
katri.kekalainen@uta.fi
http://t7.uta.fi/fi/