15.5.2014 Teatterialan uutisia

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä astui voimaan 1.5.

Suomessa on ollut vuodesta 2003 voimassa laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Se koskee lasten parissa työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä. Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se antaa toiminnanjärjestäjälle, kuten yhdistykselle tai elinkeinonharjoittajalle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostaustan.

Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen on täydentävä, lasten turvallisuutta varmistava, toimenpide. Tietoisuus siitä, että rikostausta voidaan selvittää, auttaa ehkäisemään ongelmia.

Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen on vapaaehtoistehtävän järjestäjän oikeus, velvollisuutta siihen ei ole missään tilanteessa. Toiminnan järjestäjän tulee lapsen edun nimissä arvioida, mitkä vapaaehtoistehtävät ovat sellaisia, joihin valittavan henkilön rikostausta on syytä selvittää.

Jotta oikeus rikostaustan selvittämiseen syntyy, vapaaehtoistoiminnan järjestäjän pitää olla yhdistys tai säätiö, muu rekisteröity yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Lisäksi

vapaaehtoisen työtehtäviin tulee kuulua mm. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta tai muuta yhdessäoloa alaikäisten kanssa, henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa ja tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida turvata esim. toimintaohjeiden kautta.

Teattereiden toiminnassa rikostaustan selvittäminen voi tulla kyseen mikäli toiminnassa on mukana vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa luottamuksellisessa suhteessa esim. pitkäkestoisissa työpajoissa, leireillä tai festivaaleilla.

Nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Valo ja SOSTE sekä kulttuurialan toimijoita edustava Taiteen edistämiskeskus Taike ovat julkaisseet järjestöille toimintaohjeen lain soveltamisesta.

Toimintaohje. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostausta selvittäminen (pdf 1,1 Mt)

Tiedote toimintaohjeesta 6.5.2014 Alliansin sivuilla

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014), Finlex

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Tiina Kuoppa
Taiteen edistämiskeskus
p. 029 533 0801
tiina.kuoppa@minedu.fi