25.6.2014 Teatterialan uutisia

Haetaan teatteria yhteistyökumppaniksi kielensisäisen kääntämisen kurssille

Helsingin yliopiston nykykielten laitos järjestää syksyllä 2014 kielensisäisen kääntämisen kurssin. Kurssilla opetetaan teatteritekstitystä ja kuvailutulkkausta ja se järjestetään luento- ja ryhmäharjoituskurssina.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ja tiedot kielensisäisen kääntämisen (kuulovammaistekstityksen ja kuvailutulkkauksen) perusteista ja audiovisuaalisen esityksen elementeistä suhteessa kielensisäisen käännöksenvaatimuksiin.

Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat yhden käännösprosessin ryhmätyönä. Työn toteutukseen haetaan teatteria, jossa ryhmätyö voidaan toteuttaa. Teatteriesityksestä tehdään sekä kielensisäinen tekstitys että kuvailutulkkaus.

Kurssille haetaan yhteistyökumppaniksi teatteria seuraavin kriteerein

  • Teatteri sijaitsee pääkaupunkiseudulla (mielellään Helsingissä)
  • Esitys on suomenkielinen, suunnattu mielellään aikuisille ja tyylilajiltaan puheteatteria
  • Esityksen kesto mielellään on lyhyehkö, maksimissaan noin 1,5-2 h.
  • Eduksi on lisäksi, mikäli teatterilla on kokemusta tekstityksistä tai kuvailutulkkauksista

Opiskelijat toteuttavat tekstityksen ja kuvailutulkkauksen teatterin kanssa sovitulla tavalla joulukuussa 2014 tai tammikuussa 2015 joko normaaliesityksen yhteydessä tai erillisenä esityksenä. Kurssin puitteissa tehdään yhteistyötä myös vammaisjärjestöjen kanssa ja esityksiin haetaan yleisöä yhteistyökumppaneiden kautta.

Kiinnostuneet teatterit voivat ottaa yhteyttä kurssia koordinoivaan vastuuopettajaan Maija Hirvoseen perjantaihin 8.8. mennessä.

Yhteydenotot:
Maija Hirvonen
Tohtorikoulutettava
Nykykielten laitos, Saksan kääntäminen
maija.hirvonen@helsinki.fi
puh. 050-4389019