14.8.2014 Tiedotteet

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat uudistettava vuoden 2014 loppuun mennessä

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on pakollinen vuosittain päivitettävä asiakirja kaikissa yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa kunnan ja valtion työpaikoissa sekä yksityisissä yli 20 työntekijän työpaikoissa.

Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen korvaamisesta, tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Samalla yhteistoimintalaeissa tuli voimaan uusia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia säännöksiä. Muutosten myötä työnantaja voi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen, kun työpaikalla on laadittu koko henkilöstönkoulutustarpeiden selvittämiseen perustuva koulutussuunnitelma. Tavoitteena on, että työntekijöiden ammattitaito ei pääse työssä ollessa vanhentumaan.

Tutustu tarkempaan ohjeeseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta oheisen tiedotteen avulla.

Henkilöstö- ja koulutus suunnitelman uudistaminen 2014 (123 kt)

Ohjeistus löytyy myös Suomen Teatterit ry:n kotisivuilta: www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut

Yhteistoimintalain soveltamisesta eri kokoisiin teattereihin voi tiedustella tarkemmin Suomen Teatterit ry:n lakimiehiltä.

Lisätietoja:

Suomen Teatterit ry
Lakimies Leevi Mentula
Lakimies Kaisa Kärkkäinen
etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi
puh. 09 2511 2152