8.8.2014 Teatterialan uutisia

OKM-tiedote: Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2015 talousarvioon

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 6,9 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015.

Työurien pidentämiseksi sekä nuorten koulutuspolun turvaamiseksi oppivelvollisuusikää esitetään nostettavaksi, nuorisotakuun toteutuminen varmistetaan ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti. Toisen asteen koulutuksen rakenteellista kehittämistä jatketaan uudistamalla rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko. Taiteen ja kulttuurin menosäästöjen ohella esitetään veikkausvoittovarojen käytön lisäämistä.

Lue 7.8.2014 julkaistu tiedote kokonaisuudessan OKM:n sivuilta.