3.12.2014 Blogi

Dynaaminen ja kehittyvä Suomen Teatterit ry suuntaa eteenpäin

Toimin reilun kahden vuoden ajan Suomen Teatterit ry:n järjestösihteerinä ja oman toimenkuvani näkökulmasta järjestö on muuttunut tänä aikana monin tavoin. Olemme toteuttaneet useita laajoja uudistuksia ja ajanmukaistuksia koskien erilaisia järjestelmiä, opetelleet valtavasti uutta sekä muuttaneet toimiston työskentelykulttuuria avoimemmaksi esimerkiksi painottuen yhä enemmän etätyöhön. Tästä ei voi muuta kuin kiittää dynaamista ja nuorekasta työilmapiiriä, joka mahdollistaa jokaisen tekijän vahvuuksien huomioimisen.

Taija 2014Suomen Teatterit ry on myös astunut isoja askeleita eteenpäin esimerkiksi viestinnän saralla. Vuonna 2013 toteutettu koko graafisen ilmeen uudistusprosessi oli ehkä yksi isoimpia koskaan järjestön historiassa tapahtuneita muutoksia. Samassa yhteydessä pistimme uusiksi myös koko viestinnällisen ajattelun pohjan.

Muutimme nettisivut avoimiksi kaikille, eli nyt kaikki tieto esimerkiksi työehtosopimuksista, alan tiedotteet, järjestön tapahtumat ja muu materiaali on vapaasti koko teatterikentän saatavilla. Loimme järjestölle myös Facebook-sivut, joiden kautta välitämme aktiivisesti tietoa. Lisäksi olemme lisänneet viestintää laajemmin koko jäsenistömme hallintohenkilökunnalle ja lähetämme sidosryhmille tasaisesti koottua tietoa toiminnastamme. Myös mediaseurannan aloittaminen ja tiedottamiskäytäntöihin panostaminen ovat tuoneet entistä paremmin esille järjestön näkyvyyden mediassa. Jatkossa järjestö panostaa myös ruotsinkielisen tiedotuksen laajentamiseen.

Koulutus- ja seminaaritoiminta sekä osallistuminen erilaisten hankkeiden toteuttamiseen on ollut järjestössä myös esimerkillisen laajaa siihen nähden miten pienillä resursseilla toimimme. Ilman laajaa ja hyvähenkistä yhteistyötä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa tämä ei olisi mahdollista. Yhteistyö on tuonut intoa, iloa ja uusia näkökulmia tekemiseen. Suomen Teatterit ry:n sidosryhmäverkosto on ihailtavan laaja.

Tämä kaikki on osa sitä, mihin Suomen Teatterit ry pyrkiikin. Järjestö toimii esimerkkinä teatterialan vastuuntuntoisena ja alan kehittämiseen suuntautuvana toimijana. Tuemme teatterialan työantajia niin, että heillä on mahdollisuus löytää oikeita toimintatapoja työhönsä. Se on kaikkien etu, ja avoin viestintä, koulutustoiminta ja hedelmällinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat omalta osaltaan avaimia tähän tavoitteeseen. Teillä on hieno ja monipuolinen järjestö tukenanne!

Mutta kaikki loppuu aikanaan. Nyt on minun aikani siirtyä sivuun vanhempainvapaalle ja toivottaa Hanna-Reetta Schreck taas lämpimästi tervetulleeksi takaisin järjestösihteeriksi vuoden 2015 alusta. Suomen Teatterit ry:tä jää syystäkin ikävä, kuten myös kaikkia iloisia ja reippaita työtovereita sekä jäsenteattereiden ja muiden järjestöjen henkilökuntaa. Kiitos STEFI!

Taija Lähdetie
Järjestösihteeri
Suomen Teatterit ry