23.4.2015 Blogi

Kaikukortti-kokeilu alkoi Espoossa – ajatuksia kulttuuri- ja sosiaalialan yhteistyöstä

Espoossa kokeillaan vuoden 2015 aikana Kaikukorttia, jolla voi hankkia maksuttoman pääsylipun esimerkiksi Tanssiteatteri Glims & Glomsiin, Lasten ja nuorten teatteri Unga Teaterniin ja Espoon kaupunginteatteriin. Kortti on suunnattu sosiaalialan yhteisöjen taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville asiakkaille ja heidän lapsilleen. Mukana on 15 sosiaalialan yhteisöä ja kahdeksan kulttuurikohdetta. Kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kulttuuria kaikille -palvelun/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n rahoittamaa Kulttuuripassin pilotointihanketta.

Kokeilu on ollut käynnissä nyt kolme viikkoa. Vastaanotto on ollut innostunutta, positiivista palautetta on tullut niin sosiaalialan työntekijöiltä kuin asiakkailtakin. Mukana olevat kulttuuritoimijat ovat odottavissa tunnelmissa – on todella kiinnostavaa saada toukokuun alussa ensimmäiset tilastot siitä, kuinka paljon Kaikukortteja käytetty ja missä. Todennäköisesti käyttökertoja on aluksi todella vähän – Kaikukortin saaminen ei luonnollisesti johda automaattisesti siihen, että kulttuuripalveluja alkaisi käyttää.

Kaikukortti-kokeilun onnistumisen kannalta on todella tärkeää, että mukana olevat sosiaalialan työntekijät innostuisivat kertomaan kortista ja sen piirissä olevasta kulttuuritarjonnasta asiakkailleen. Olisi myös tärkeää, että toimijat tukisivat kortin käyttöä eri tavoin. Sosiaalitoimijat voivatkin saada kokeilun aikana käyttöönsä yhteisön Kaikukortin, jolla yhteisön työntekijä voi hankkia maksuttoman pääsylipun järjestäessään pienryhmäkäynnin Kaikukortin haltijoille.

Myös Kaikukortti-kokeilussa mukana olevien kulttuuri- ja sosiaalitoimijoiden välisen suoran yhteistyön lisääminen olisi tärkeää. Kiinnostava esimerkki yhteistyön edistämisestä löytyy Belgiasta. Article 27 -niminen yhdistys (Artikla 27 viittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 27. pykälään kulttuurisista ja sivistyksellisistä oikeuksista) koordinoi siellä jo kuudettatoista vuotta sosiaali- ja kulttuuritoimijoiden verkostoa ja ylläpitää järjestelmää, jossa taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleva henkilö voi käyttää kulttuuripalveluja ”leivän hinnalla”, eli 1,25 euron hintaisella lipulla.

Vierailimme tammikuussa 2014 Article 27:n Brysselin toimiston vieraana. Vietimme vierailun ensimmäisen päivän kulttuurikeskus Brassissa messuilla, joille oli kokoontunut runsas joukko sosiaalialan työntekijöitä kuulemaan kulttuuritarjonnasta, joka oli mukana Article 27 -verkostossa. Käytännössä noin 10 verkostossa mukana olevaa teatteria esitteli meille yhden ohjelmistostaan erityisesti Article 27:n kohderyhmää ajatellen valitun esityksen. Esittelyjen jälkeen sosiaalialan työntekijöillä oli mahdollisuus kiertää teattereiden esittelypisteissä, keskustella ja kysyä lisätietoa esityksistä ja teattereiden toiminnasta. Article 27:n toiminnanjohtaja Laurence Adams kertoi, että he järjestävät vastaavia tilaisuuksia noin kolmen kuukauden välein. Yhteensä Brysselin alueen verkostossa oli mukana noin 170 kulttuuri- ja noin 150 sosiaalitoimijaa.

Messulavalla suullisesti esitelty teos esiteltiin myös kaikille messuosallistujille jaetussa esitteessä, Discovery Passissa. Discovery Pass oli suunnattu ryhmäkäyntejä järjestäville sosiaalialan työntekijöille, ja sen tarkoituksena oli auttaa työntekijöitä tutustumaan verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan. Jokaisen toimijan kohdalla esiteltiin yksi esitys ja kerrottiin lyhyesti esityksen sisältö ja teemat sekä perusteet sille, miksi kyseinen esitys oli valittu. Lisäksi kerrottiin, millaista maksutonta oheisohjelmaa esitykseen liittyen oli tarjolla, esimerkiksi esitysten jälkeisiä keskusteluja, tekijätapaamisia ja työpajoja. Oli kiinnostavaa tutustua ”Discovery Passin” avulla esityksiin, erityisesti esitysten valintaperustelut herättivät ajatuksia ja avasivat esityksiä houkuttelevasti.

Discovery Passin ja koko tilaisuuden tarkoituksena oli houkutella Article 27:n sosiaalipuolen kumppaneita olemaan suoraan yhteydessä verkostossa mukana oleviin kulttuuritoimijoihin, ja päin vastoin. Jotakin vastaavaa olisi todella kiinnostavaa kokeilla jossain vaiheessa myös Kaikukortti-verkostossa, kunhan kokeilu pääsee vauhtiin.

Lisätietoa Kaikukortista
Lisätietoa Article 27 -yhdistyksestä

Aura_Linnapuomi2Aura Linnapuomi
Kulttuuripassin pilotointi- ja jatkohankkeen hankejohtaja

Kulttuuria kaikille -palvelu
aura.linnapuomi(at)cultureforall.fi
p. 040 931 0576