24.4.2015 Tiedotteet,Lausunnot ja kannanotot,Teatterialan uutisia

Suomen Teatterit toivovat rakentavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta / Finlands Teatrar önskar en konstruktiv debatt om kulturpolitiken

Huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen keskeisen huomion mediassa ovat saaneet kysymykset kulttuuri- ja urheiluministerin salkun kohtalosta ja yksittäisten kulttuurin edustajien kannanotot vaalituloksen suhteen. Suomen Teatterit ry käsitteli aihetta vuosikokouksessaan Kuopiossa 23.4.

Kulttuurin ja taiteen merkitys yhteiskunnassa on huomattava. Kulttuuri- ja urheiluministerin koordinoima sektori on monimuotoinen ja sen vaikutus kansalaisten arkeen ja hyvinvointiin on erittäin merkittävä. Esittävästä taiteesta nauttivat miljoonat suomalaiset vuosittain. Kulttuurin, taiteen, liikunnan ja urheilun asiakkaita ovat kaikki suomalaiset lapsista vanhuksiin. Laajan ja monipuolisen sektorin ylläpito ja kehittäminen edellyttävät johdonmukaista ja hallitusti johdettua urheilu- ja kulttuuripolitiikkaa.

Työllisyyden kehityksestä kannetaan nyt aiheellisesti huolta yhteiskunnassa. Henkilöstövaltainen taideala työllistää paljon pienellä satsauksella, luo lisää työpaikkoja ja imee tilastojen valossa erityisen tehokkaasti nuoria työelämään. Nykyinen alle prosentti valtionbudjetista on yhteiskunnalle erinomaisen kannattava sijoitus. Kokonaisella prosentilla taiteelle luotaisiin henkilöstövaltaiselle ja kehittyvälle alalle vielä tuntuvasti lisää työpaikkoja.

Suomen Teatterit ry toivoo keskustelun kulttuuri- ja urheiluministerin hallinnonalan politiikasta jatkuvan hyvässä yhteistyössä alan ammattilaisten ja poliittisten päättäjien kesken myös alkavalla hallituskaudella.

Ammattiteatterit kutsuvat asiakkaikseen tälläkin vaalikaudella kaiken ikäiset kansalaiset äänestysvalinnoistaan, puoluetaustastaan ja punaviinin kulutuksestaan riippumatta!

 

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous Kuopiossa 23.4.2015

Suomen Teatterit ry valitsi vuosikokouksessaan Kuopion kaupunginteatterissa torstaina 23.4. järjestön hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko Koukin, Rauman kaupunginteatterin toimitusjohtaja Harri Natusen, Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja Esa Pertun, Kuopion kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Leila Savolaisen ja Svenska Teaternin johtaja Johan Storgårdin.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kaupunkineuvos Lasse Eskonen Tampereelta sekä jäseninä Tanssiteatteri Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi Rovaniemeltä, Rovaniemen Teatterin johtaja Juha Vuorinen, Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri, Helsingin Kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Suomen Teatterit ry on ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, jonka jäseninä on 51 ammattiteatteria ympäri Suomea. Jäseniä ovat mm. kaupunginteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä pieniä ammattiteattereita, lastenteattereita ja tanssiteattereita.

 

Finlands Teatrar önskar en konstruktiv debatt om kulturpolitiken

Efter riksdagsvalet i april har frågan om kultur- och idrottsministerportföljens öde, och enskilda kulturrepresentanters ställningstaganden gällande valresultatet, fått central uppmärksamhet i media. Finlands Teatrar rf behandlade ämnet vid sitt årsmöte i Kuopio 23.4.

Kulturens och konstens betydelse i samhället är avsevärd. Den sektor som kultur- och idrottsministern koordinerar är mångformig och dess inverkan på medborgarnas vardag och välbefinnande är ytterst betydelsefull. Miljoner finländare njuter årligen av den utövande konsten. Alla finländare, från barn till åldringar, är konsumenter av kultur, konst, motion och idrott. Upprätthållandet och utvecklandet av en omfattande och mångsidig sektor förutsätter att idrotts- och kulturpolitiken leds konsekvent och balanserat.

Nu oroar man sig på goda grunder för sysselsättningens utveckling i samhället. En personalintensiv konstbransch sysselsätter många med små satsningar, skapar fler arbetsplatser och drar, i skenet av statistiken, synnerligen effektivt ungdomar ut i arbetslivet. Nuvarande mindre än en procent av statsbudgeten är en synnerligen lönsam satsning för samhället. Med en hel procent till konsten kunde man skapa betydligt fler arbetsplatser inom detta personalintensiva område i stark utveckling.

Finlands Teatrar rf hoppas att diskussionen om politiken inom kultur- och idrottsministerns förvaltningsområde också under kommande regeringsperiod fortsätter i gott samarbete mellan de professionella inom området och de politiska beslutsfattarna.

De professionella teatrarna kommer även under denna regeringsperiod att som sina kunder bjuda in medborgare i alla åldrar, oberoende av vem de valt att rösta på, partibakgrund eller konsumtion av rödvin!

 

Finlands Teatrar rf:s årsmöte i Kuopio 23.4.2015

Finlands Teatrar rf utsåg, vid sitt årsmöte i Kuopion kaupunginteatteri torsdag 23.4, till nya medlemmar i organisationens styrelse för en tvåårsperiod Turun kaupunginteatteris chef Mikko Kouki, verkställande direktören för Rauman kaupunginteatteri Harri Natunen, Esa Perttu, viceordförande för Seinäjoen kaupunginteatteris styrelse, Leila Savolainen, viceordförande för stadsstyrelsen i Kuopio och Svenska Teaterns chef Johan Storgård.

Stadsrådet Lasse Eskonen från Tammerfors fortsätter som styrelsens ordförande, och som medlemmar Tanssiteatteri Rimpparemmis konstnärliga ledare Matti Paloniemi från Rovaniemi, Rovaniemen Teatteris chef Juha Vuorinen, konstnärliga ledaren Maarit Pyökäri från Tampereen Työväen Teatteri samt Helsingfors Stadsteaters styrelses viceordförande och verkställande direktören för Samkommunen för Helsingforsregionens trafik Suvi Rihtniemi.

Finlands Teatrar rf är de professionella teatrarnas intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation med 51 professionella teatrar runt om i Finland som medlemmar. Medlemmar är bl.a. stadsteatrarna, Finlands Nationalteater och små professionella teatrar, barnteatrar och dansteatrar.

Lisätietoja / Tilläggsuppgifter:
Tommi Saarikivi
toimitusjohtaja / verkställande direktör
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Kuva: Ahaa teatteri, ”Katso päin”