19.8.2015 Tiedotteet

Ministeriöiden esitykset kulttuuribudjetiksi 2016 ristiriitaisia

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtionvarainministeriö ovat julkistaneet esityksensä valtion vuoden 2016 talousarviota varten. Esitykset poikkeavat viime vuosien aikana totuttua enemmän toisistaan. Ministeriön esitysten pohjalta käydään budjettiriiheen, jonka tuloksena saadaan Eduskunnan käsittelyyn talousarvioesitys vuodelle 2016. Tänä syksynä on ennustettu, että vaikeiden keskustelujen jälkeen esitys julkistetaan vasta syyskuun lopussa.

Budjettiesityksessään vuodelle 2016 OKM esittää valtionosuuksiin ja –avustuksiin teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin peräti 9 prosentin lisäystä 38,4 miljoonasta eurosta 41,7 miljoonaan euroon. Korotus vahvistaisi kulttuurilaitosten rahoitusta suurin piirtein tasolle, johon se olisi kehittynyt vuoden 2014 jälkeen ilman viime vuonna toteutettuja valtionosuusleikkauksia. Esityksessä toisaalta vahvistettaisiin vuoden 2015 säästöt vaikutuksiltaan pysyviksi, mutta samalla tehtäisiin rahoitusjärjestelmään liittyvänä yksikköhintojen tason tarkistuksena korjausta ylöspäin.

Arvonlisäveroton henkilötyövuoden laskennallinen yksikköhinta olisi OKM:n esityksessä vuodelle 2016 teattereilla 56925 euroa, kun se vuoden 2015 htv-jakopäätöksessä oli 54658 euroa, eli yksikköhinnan korjausta tulisi ylöspäin, vaikka momentin 31 korotusten ohella OKM vähentäisi teattereille ja orkestereille kohdennettavia veikkausvoittovaroja momentilla 52 (vastaavaan tasoon kuin VM omassa esityksessään). Muistutamme vielä tässä kohtaa, että vuonna 2015 leikattujen valtionosuuksien haittoja ammattiteattereiden toimintaan saatiin jossain määrin pehmennettyä ylimääräisellä työllistämistä edistävällä hankemäärärahalla, jota hakivat ja saivat lähes kaikki valtionosuusteatterit. Hankeraha tuskin tulisi hakuun vuodelle 2016 tilanteessa, jossa perusrahoituksen tasoa korjaava toimenpide toteutuisi.

OKM siis vähentäisi esityksessään näyttämötaiteeseen kohdistettuja veikkausvoittovaroja mm budjetin momenteilla 52 ja 54 (voittovarat taiteen edistämiseen ja taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestoihin), mutta kokonaisuudessaan tätä ministeriön esitystä voidaan silti pitää uuden hallituksen kulttuuripoliittisten linjausten mukaisena ja taidelaitosten näkökulmasta suhteellisen positiivisena. Kansallisten näyttämöiden rahoitus pysyisi todennäköisesti suurin piirtein entisellään jos ihmeitä ei tapahdu, sillä valtionosuuslaitosten vähennykset kattavat momentin 52 säästöstä OKM:n esityksessä jo suurin piirtein puolet. Kootusti voidaan todeta, että esityksessä taiteen ja kulttuurin kokonaisbudjettivarat vähenisivät prosentilla, eli OKM:n sektori kokonaisuudessaan olisi valtion talousarviossa vuodelle 2016 kustannuskehitykseltään miinusmerkkinen ja siis valtiontalouden säästötalkoissa mukana.

Samaan aikaan valtiovarainministeriö esittää vuodelle 2016 erittäin karuja säästötoimenpiteitä kulttuurin perusrakenteisiin.

VM:n esityksessä leikattaisiin valtionosuuslaitosten valtion rahoitusta sekä momentilla 31 että 52, eli sekä budjetti- että veikkausvoittovarat valtionosuuksiin vähenisivät vuoden 2015 tasosta. Leikkauksen kokonaisvaikutus olisi ilmeisesti jopa 7 prosenttia. VM ei ole esityksessään laskenut uutta teattereiden ja orkestereiden yksikköhintaa, joten täsmällinen luku on toistaiseksi spekulointia. OKM:n esittämän, suoraan lakiin perustuvan rahoitusjärjestelmän laskennallisen tasomuutoksen VM huomioi kyllä budjettilaskelmassaan laskennallisena 5,841 miljoonan euron korotuksena, jonka se välittömästi mitätöi ylimääräisenä -5,9 miljoonan euron “tasomuutos”–toimenpiteenä.

Sanomattakin on selvää, että syksyn aikana tullaan käymään keskustelua valtiovarainministeriön kulttuuribudjettiesityksen räikestä ristiriidasta juuri laaditun hallitusohjelman kulttuuripoliittisten linjausten kanssa. Kaikessa julkisessa asiaa koskevassa keskustelussa on syytä tuoda esille se tosiasia, että:

1) OKM:n budjettiesitys osallistuu kokonaisuutena edelleen valtion kulttuuribudjetin säästöihin ilman valtionosuuksien leikkauksiakin, ja

2) että hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet edistää kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta eivät voi hallituskaudella toteutua, jos kotimaisen ammattikulttuurin perusrakenteita välittömästi hallituskauden aluksi rapautetaan niin rajusti kuin VM omassa budjettiesityksessään esittää.

Lisätietoja:
Tommi Saarikivi
toimitusjohtaja
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi