28.9.2015 Tiedotteet

Hallitus leikkaa edelleen taiteen ja kulttuurin valtionosuuksia

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 on julkistettu tänään. Näyttämötaiteen kentälle keskeisiä budjettiesityksen lukuja poimittuna seuraavassa:

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksia ollaan leikkaamassa lisää. Kun henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta oli vuonna 2014 teattereilla 56 182 euroa, ja vuoden 2015 leikkauksen jälkeen 54 658 euroa (leikkausta 2,7 %), on esitys vuodelle 2016 nyt vain 52771 euroa. Leikkausta valtionosuuksiin vuodelle 2016 esityksessä siis vuodesta 2015 on 3,5 % ja vuodesta 2014 kahdessa vuodessa yhteensä 6,1 %. Lisäksi veikkausvoittovarojen turvin vuodelle 2015 maksetuista työllistämisavustuksista teattereille, orkesterille ja museoille ehdotetaan luovuttavaksi kokonaan.

Teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen varatut määrärahat palaavat viime vuodesta melko tarkkaan vuoden 2014 tasolle. Kansallisille näyttämöille esitetään samaa valtion tukea kuin vuonna 2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettitiedote

Valtion talousarvioesitys

Lisätietoja:
OKM:n ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka), puh. 0295 3 3012