15.12.2015 Tes-tiedotteet

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset toteutetaan alkuvuodesta 2016. Teatterialan työehtosopimuksen korotukset tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen ja Teatterimuusikkojen ja Näyttelijöiden työehtosopimuksen korotuksen 1.2.2016 alkaen.

Teatterialan työehtosopimus:

Kuukausipalkkojen korotus 1.1.2016 17,33 euroa tai vähintään 0,4658 prosenttia.
Samalla korotetaan 0,78 % TeaTES-freelancereiden palkkioita ja rasitelisää, sekä 0,69 %:lla liitteen 8 6§:n korvausta erillisestä tanssinumerosta. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työntekijän työaika on työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TeaTES 15 §:n henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan kaltaiset lisät, jotka rakentuvat niin, että niiden tulee aina olla vähintään tietty osuus työntekijän palkasta, korottuvat johtuen rakenteellisesta tavasta jolla niistä on säädetty. Sen sijaan muut lisät, esimerkiksi erilaiset euromääräiset lisät, eivät korotu. Euromääräinen korotus 17,33 euroa maksetaan kaikille joiden kuukausipalkka on enintään 3720 euroa/kk ja sitä suuremmille palkoille lasketaan prosenttikorotus 0,4658 %

Teatterimuusikot:

Vakituisten kk-palkkaisten korotus 1.2.2016 16 euroa kuukaudessa jos palkka on alle 2500 euroa ja 0,64% jos palkka on yli 2500 euroa kuukaudessa. Vakinaisten muusikkojen sopimuksen 6 § 5 kohdan mukainen henkilökohtainen lisä korottuu 0,64%. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin muusikon työaika on työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Samalla korotetaan tilapäisten muusikoiden palkkioita ja taulukkopalkkoja 0,63 %:lla.

Näyttelijät:

Kuukausipalkkojen korotus 1.2.2016 16 euroa kuukaudessa jos palkka on alle 2500 euroa ja 0,64% jos palkka on yli 2500 euroa kuukaudessa. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin näyttelijän työaika on työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

NäyTES 14 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 18 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 0,64 prosenttia. NäyTES liitteen 2 mukaisen vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita sekä liitteiden 14 ja 15 mukaisia kuukausipalkkoja korotetaan 0,64 prosenttia. Näyttelijöiden luottamusmiespalkkioita korotetaan 1 eurolla alkaen 1.2.2016.

Kaikki alan työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.
Päivitetyt palkkataulukot löytyvät myös sivuiltamme.

Lisätietoja: lakimies Leevi Mentula
p. 09 2511 2152
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi