29.3.2016 Tes-tiedotteet

Vuosilomalaki muuttuu

Huhtikuun alusta voimaan astuva vuosilomalain muutos tietää heikennyksiä palkansaajien lomaehtoihin. Vuosilomalla sairastumiseen liittyvä karenssi palaa takaisin, ja perhevapaiden lomakertymä pienenee.

Jos työntekijä sairastuu lomansa aikana, kuusi ensimmäistä päivää ovat omavastuupäiviä. Vasta sen jälkeiset sairauspäivät oikeuttavat lomansiirtoon. Kuuteen päivään lasketaan yksittäisetkin sairauspäivät. Karenssi koskee vain työntekijöitä, joilla on oikeus yli neljän viikon vuosilomaan.

Tässä yhteydessä sairauskarenssipäivät tarkoittavat siis sitä, että kuuden ensimmäisen sairauspäivän aikana vuosiloma kuluu alkuperäisen suunnitelman mukaan. Näiltä päiviltä maksetaan normaali vuosilomapalkka. Jos sairaus jatkuu yli kuusi päivää, työntekijä siirtyy sairauslomalle ja loma myöhemmäksi.

Uuteen vuosilomalakiin sisältyy myös perhevapaan ajalta kertyvän loman leikkaus. Vuosilomaa kertyy jatkossa enintään 156 arkipäivältä eli kuuden kuukauden ajalta lasta kohden. Tähän asti lomaa on kertynyt koko kymmenen kuukauden ajalta. Leikkaus tarkoittaa käytännössä 8–10 lomapäivän hävikkiä.

Uutta karttumasäännöstä sovelletaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Äitiysvapaan ensimmäisen jakson pitää alkaa 1. huhtikuuta jälkeen.

Jos työ- tai virkaehtoehtosopimuksessa on sovittu, että vuosilomaa kertyy koko äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta, niin sitä noudatetaan. Teatterialan työehtosopimuksessa on sovittu täydestä kertymästä, muissa alan sopimuksissa ei ole vastaavaa pykälää.

Lisätietoja:
lakimies Leevi Mentula
p. 09 2511 2152
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi