21.4.2016 Lausunnot ja kannanotot,Teatterialan uutisia

Vuosikokouskannanotto: Suomen Teatterit ry kannattaa näyttämötaiteen rahoitusjärjestelmän harkittua kehittämistä

Suomen Teatterit ry on seurannut mielenkiinnolla Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusjärjestelmän kehittämistyöryhmän työskentelyä. Ministeri Grahn-Laasonen on tuonut julkisesti esiin halunsa nykyisen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi, ja nyt on lupa odottaa, että hanketta lähdetään edistämään yhteistyössä valtionosuusalojen kanssa.

Suomen Teatterit ry kannattaa teatterirahoituksen uudelleentarkastelua yhteistyössä näyttämötaiteen kentän kanssa. Ei ole järkevää purkaa pääosin toimivaa järjestelmää ja rakentaa vain kehittämisen nimissä tilalle kokonaan uutta, mutta on selvää, että jo yli 20-vuotiaassa valtionosuusjärjestelmässä on parantamisen varaa.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on turvata monia olennaisia kulttuuripoliittisia tavoitteita. Se takaa alueteatterijärjestelmän tuella laajasti eri puolille Suomea levittäytyvän ammatillisen ja taiteellisesti korkeatasoisen näyttämötaiteen saatavuuden. Teatterit tekevät alueillaan tärkeää työtä paikallisten tarinoiden kertojina, sivistäjinä ja elämänlaadun kohottajina. Teatteri on kunnalle tärkeä imagotekijä, joka vaikuttaa suoraan ja välillisesti alueen kokonaistalouteen. Suomalainen ammattiteatteriverkko on yksi Euroopan tehokkaimmin yleisöt tavoittavista näyttämötaideverkostoista. Nykyisen valtionosuusjärjestelmän keskeinen ongelma on, että sen rahoitustaso ei vastaa valtionosuusalojen laskennallista rahoitustarvetta. Järjestelmää on pystytty avaamaan viime vuosina uusille toimijoille yhä harvemmin.

Selvitysten mukaan kansalaiset ovat valmiita nostamaan taiteen tukia. Tämä kulttuuritahto ei kuitenkaan ole näkynyt valtion tai kuntien marginaalisen pienissä kulttuuribudjeteissa, joihin on kohdistettu poikkeuksellisen suuri määrä leikkauksia vuoden 2010 jälkeen. Valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa on tärkeää pohtia keinoja kehittää kunnille kannustimia tukea teattereitaan. Rajulle säästökuurille ajetut ammattiteatterit eivät pysty kehittämään taiteellista toimintaansa ilman riittävää toimintansa kokonaisrahoitusta.

Voidakseen palvella erilaisia yleisöjä monipuolisesti ja kattavasti teatteritaiteen on pystyttävä kehittymään yhteiskunnan ja yleisön mukana. Rahoitusjärjestelmää uudistettaessa on pyrittävä kannustamaan teattereita toimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen ja teatteritaiteen monipuoliseen edistämiseen. Ammattiteattereille on taattava riittävä suunnittelujänne, joka tekee mahdolliseksi riskinoton ja uuden kokeilemisen.

Suomen Teatterit ry esittää, että keskustelu rahoitusjärjestelmän uudistustarpeesta ja uudistuksen tavoitteista käydään yhteistyössä alojen kanssa. Yhteisen valmistelun pohjalta voidaan löytää kehittämistoimenpiteitä, jotka mahdollistavat teattereiden tehokkaan ja joustavan toiminnan, yhteistyön ja alueellisen saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous Rovaniemellä 21.4.2016

Suomen Teatterit ry valitsi vuosikokouksessaan Rovaniemen Teatterissa torstaina 21.4. järjestön uudeksi puheenjohtajaksi sosiaalineuvos Maija Perhon Turusta. Hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi valittiin hankejohtaja Jehki Härkönen (Helsingin kaupunginteatteri), Tanssiteatteri Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi, Tampereen Työväenteatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri ja Kokkolan kaupunginteatterin johtaja Juha Vuorinen.

Hallituksen  jäseninä jatkavat Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko KoukiRauman kaupunginteatterin toimitusjohtaja Harri NatunenSeinäjoen kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja Esa PerttuKuopion kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Leila Savolainen ja Svenska Teaternin johtaja Johan Storgård.

Suomen Teatterit ry on ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, jonka jäseninä on 51 ammattiteatteria ympäri Suomea. Jäseniä ovat mm. kaupunginteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä pieniä ammattiteattereita, lastenteattereita ja tanssiteattereita.

Kuva: Rovaniemen Teatteri, Iso kiltti jätti, kuvaaja Kaisa Sirén