11.8.2016 Blogi

Teatterin tekijät ennen ja nyt

Työ – ja laajemmin ajatellen työn tekemisen koko kenttä – on jatkuvassa muutoksessa. Teollinen ja tekninen kehitys vaikuttavat ihmistyövoiman kulloiseenkin määrälliseen ja osaamistarpeeseen. Monin sangen vaikuttavin mittarein on osoitettu, että parin viimeisen vuosikymmenen aikana tämä ihmiskunnan toimintaympäristön kokonaismuutos on suhteellisesti nopeimmassa muutosvauhdissa koskaan ihmiskunnan historiassa. Aiheesta keskusteltiin laajasti työmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavana tekijänä myös Suomen Teatterit ry:n puheenjohtajaseminaarissa Teatterikesässä.

Edellisenä päivänä perinteisessä järjestöjen seminaarissa keskityttiin konkreettisemmin teattereissa ja monilla muillakin taiteenaloilla leipänsä tienaavien ihmisten toimeentuloon ja sangen kirjavaan joukkoon työ- tai toimeksiantosuhteen muotoja, joissa ansiota taidealoilla voi nykypäivänä kerryttää. Liitot ovat tehneet selvitystyötä alan yhä kasvavasta freelance-kentästä vakituisten taiteellisten työsuhteiden hiljalleen jäädessä yhä enemmän vähemmistöön, ja näiden selvitysten tulosten purkamista jatketaan varmasti vielä yhteistyössä syksyn mittaan.

Sopivasti näiden keskustelujen alle ilmestyivät Tinfon tuoreimmat teatteritilastot. Otan sieltä nyt tässä esille pari huomiota, jotka itse olen luvuista ensimmäiseksi pannut merkille. Muitakin huomionarviosia kehityskulkuja on tilastoista varmasti poimittavissa, mm se alalle hyvin tärkeä tosiseikka, että kokonaiskatsojaluvut ovat parin heikomman vuoden jälkeen lähteneet selkeään kasvuun. Se on erinomainen asia.

Seikka, johon tällä kertaa haluan kiinnittää huomiota Teatterikesässä käytyjen keskustelujen hengessä, on Tinfon tilastokirjan sivulta 9 löytyvä graafi, joka tuo vuosi toisensa jälkeen armottomasti näkyviin eurooppalaista megatrendiä seuraavan työvoimarakenteen kehityksen esittävän taiteen alalla: vakituiset taiteelliset ammatit pääosin väistyvät tuotantokohtaisesti palkattavan freelance-työvoiman tieltä. Tämä kehitys kulkee kuitenkin ammattikohtaisesti aika ajoin eri suuntiin.

Vuodesta 2012 tuntuvasti tiukentunut teatteritalous näkyy ennen kaikkea lavalla: näyttelijöitä ja tanssijoita oli jälleen alalla vähemmän töissä. Laskeva suhdanne on jatkunut pienin poikkeuksin jo useamman vuoden ajan. Rajuin rakenteellinen kehitys on teatterialan työllistämässä näyttelijöiden määrässä. Samalla kun vakituiset työsuhteet vähenevät, myös freelance-tehtävät ovat huvenneet yhtä poikkeusvuotta lukuunottamatta huippuvuodesta 2010 alkaen.

Samaan aikaan kuitenkin suunnittelevien taiteellisten ammattien freelancetehtävät lisääntyvät tiukan taloudenkin aikana, toki heijastellen sitä tosiseikkaa että vakituiset työsuhteet samaan aikaan vähenevät. Uudessa tilastossa puheteatterit palkkasivat yhteen laskien eniten tuotantokohtaisia ohjaajia, skenografeja ja dramaturgeja viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä siitäkin huolimatta, että tiukentunut talous puree myös teattereiden esitysmääriin, jotka putoavat hiukan vuosi vuodelta. Vertailun vuoksi sanottakoon, että kun teattereiden kokonaistuotos vuonna 1995 oli 13198 esitystä, sama luku vuonna 2015 oli 12511 esitystä. Lipunmyynnin käännyttyä positiivisemmaksi suuressa osassa teattereita alan kokonaisesitysmäärä putosi edelleen vuodesta 2014 prosentin, mutta tilastokirjan sivun 9 tilastossa näkyy aivan olennainen lisäys samaan aikaan kaikkien tilapäisten taiteellisten suunnittelijoiden työllistymisessä.

Aika tulee näyttämään mikä johtuu mistäkin ja miten teattereiden ennemmin tai myöhemmin toivottavasti kohentuva talous ja uudistuva rahoitusrakenne tulevat näihin kehityskulkuihin vaikuttamaan, mutta varmaa on, että muutos esittävän taiteen työvoimarakenteessa tulee edelleen jatkumaan. Tähän pyrimme varautumaan uusin matkakulujen verotusta, freelance-kentän sosiaaliturvaa ja erilaisia alalle työllistymisen muotoja koskevin esityksin, joilla pyritään edistämään teattereiden kykyä työllistää alan koulutettua työvoimaa joustavasti ja tehokkaasti.

Menestyksekästä alkanutta uutta esitysvuotta kaikille!

tommi-saarikivi-9887– Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja