22.9.2016 Blogi

Valtion talousarvioesitys 2017 ja kuinka sitä luetaan

 

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi on julkistettu. Niin myös OKM:n tiedote koskien ministeriön hallinnonalan rahoituksen kehittymistä ensi vuoden budjetissa.

Budjettiesitys 2017

OKM:n tiedote

Teatterialaa koskevat tarkemmat luvut löytyvät budjettiesityksestä käytettäessä seuraavanlaista hakupolkua: Yksityiskohtaiset perustelut -> Määrärahat -> 29. OKM:n hallinnonala -> 80. Taide ja kulttuuri.

Vertailua aikaisempiin budjetteihin vaikeuttaa VOS-alojen (teatterit, museot, orkesterit) yhdistäminen samalle momentille. Voimme kuitenkin käyttää sangen luotettavana ankkurina henkilötyövuoden hintaa ja niiden määrää. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä teattereiden arvonlisäveroton htv-hinta on 52882 euroa ja htv-määrä edelleen 2469. Vastaavat luvut vuodelle 2016 ovat 52771 ja 2469. Kansallisteatterille ehdotetaan entisen tasoista tukea.

Valtionosuusteattereihin kohdistuva kilpailukykysopimuksen vaikutus on leivottu sisään huomattavan monimutkaiseen laskelmaan, joka esitellään VOS-momentin 31 perusteluissa. KiKy-vaikutukseksi lasketaan työnantajakulujen säästöä kohdissa “Kilpailukykysopimuksen vaikutus..” ja “Kustannustason muutos” niin, että yhteensä katsotaan vos-alojen säästävän 583000 + 719000 = 1302000 euroa. Tämä summa leikataan siis pois VOS-alojen tuista. Vaikutus on siis nyt kuitenkin laskettu tuntuvasti alemmaksi kuin valtiovarainministeriön elokuun esityksessä, jossa leikkausta ehdotettiin toteutettavaksi lähes 2,4 miljoonaa euroa. Lisäksi on todettava, että laskennallinen “kilpailukykymiinus” on teattereille aidosti toteutuvaa säästöä: jos alan palkkakustannukset pysyvät suurin piirtein ennallaan, työnantajamaksuissa säästetään melko tarkkaan se määrä, joka laskennallisesti vähennetään henkilötyövuoden hintalaskelmassa.

Leikkauksesta huolimatta talousarvioon laskettu teattereiden henkilötyövuoden hinnannousu johtuu siitä, että ilmeisesti indeksikehityksen annetaan taas vaikuttaa VOS-alojen htv-kehitykseen. Kustannuskehitys on tällä tavalla laskien teattereille myönteinen. Henkilötyövuoden hinta olisi toki noussut vielä tuntuvasti enemmän, mikäli KiKy-perusteisia säästöjä ei tehtäisi, mutta kokonaisuudessaan tilanteeseen voidaan siis nähdäkseni olla kohtuullisen tyytyväisiä, ja alan tilannehan on aina sitä parempi rahoitusuudistustakin suunnitellessa, mitä vahvempi alan rahoitustilanne uudistuksen toteuttamishetkellä aikanaan on.

Vielä tätä kirjoitettaessa on epäselvää, tuleeko kunta-alalla tehtävien julkisen hallinnon lomarahaleikkausten myötä täyskunnallisille teattereille uusi henkilötyövuoden hintaperuste. Samoin on hyvä pitää mielessä, että käsillä on nyt vasta hallituksen esitys myös valtionosuusrahoitusta koskien, ja se voi vielä syksyn eduskuntakäsittelyssä muuttua.

– Tommi Saarikivi, toimitusjohtajakuva Petra Sormunen

tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi
p. 040 153 1415

 

 

Tallenna

Tallenna