5.10.2016 Blogi,Teatterialan uutisia

Uusia kumppaneita kolmannelta sektorilta?

Pirkanmaan Sininauha ry:lla on ollut ilo olla mukana kehittelemässä uudenlaista kulttuurituotetta, Hype-hyvinvointiseteliä vähävaraisille. Mukana tässä hankkeessa kumppanina on myös Suomen Teatterit ry. Hankkeen tarkoitus on tarjota eri kumppanijärjestöjen asiakkaille stigmatisointia välttävä tapa päästä kulttuurin ja liikunnan pariin, kuten me työssäkäyvät nyt pääsemme työnantajan tukemana Smartum-kulttuurisetelin avulla. Hankerahoituspäätöstä ei ole vielä tullut – tätä kirjoittaessani pidän peukut pystyssä hankkeen onnistumiseksi.

Pirkanmaan Sininauha ry:n syntyvuosina toiminta pohjautui yhteisölliseen ’toinen toisiaan tukien’- ajatukseen. Yhdessä tekemisen ideologia on säilynyt nykypäivään asti, ja etsimmekin jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita erilaisiin hankkeisiin tai arjen toimintaan. Käytännössä toimintamme on alkuvuosien asunnottomien miesten asuntolatoiminnasta laajentunut ammatilliseksi työllisyydenhoito- ja sosiaalialan toiminnaksi, kattaen lähes kaiken aikuisten ihmisten arkeen liittyvän tuen.

Kulttuuri ja taide on osa arkea sosiaalialan kentällä ja läsnä kaikessa tässä, joskin työntekijämme ovat pääsääntöisesti sote-alan tutkinnon omaavia ammattilaisia. Viime vuosina olemme havahtuneet siihen, kuinka merkittävässä osassa taiteen saavutettavuus on myös heikommassa asemassa olevalle väestönosalle – me emme kuitenkaan siihen yksin pysty, vaan mukaan tarvitaan teatterin ja kulttuurin ammattilaisia. Asiakaskunnassamme on paljon taiteellisesti lahjakkaita ihmisiä – kirjoittajia, piirtäjiä, esiintyjiä. Nämä kyvyt tulevat esiin, kun ihmiset pääsevät myös itse vaikuttamaan palveluiden sisältöön ja olemaan mukana suunnittelussa.

Olemme esimerkiksi tähän tarpeeseen vastanneet perustamalla työttömille Kultturellit-nimisen ryhmämuotoisen työtoiminnan palvelun, jossa kuntouttavassa työtoiminnassa työtehtävät liittyvät kulttuurin tuottamiseen laajasti. Osallistujat esimerkiksi toimittavat omaa verkkolehteä (NauhaNet), opettelevat käsikirjoittamista, artikkelien kirjoittamista ja esiintymistä. Asiakkailta nousseen innon ja tarpeen vuoksi olemme käynnistäneet ja olleet mukana erilaisissa hankkeissa, joissa rikotaan toimialojen välisiä raja-aitoja.

Tavoitamme vuosittain satoja, ellei tuhansia, eri-ikäisiä asiakkaita ja heidän perheitään, ja kuulemme ja kohtaamme heitä erilaisissa tilanteissa. Lähes poikkeuksetta kulttuuririennot kiehtovat ja kiinnostavat ihmisiä, mutta asiakkaat kertovat, että raha muodostuu esteeksi. Kun valinta tehdään päivän ruuan tai teatterikäynnin välillä, onhan selvää, että harva haluaa syödä teatterilipun päivälliseksi. Kulttuurin mahdollistamiseksi vaaditaan siis resursseja.

Yksi toimintamme kantavia arvoja on yhdessä tekeminen. Erityisen hienoa olisi, jos saisimme sosiaalialan ja teatterin yhdistäviä alueellisia ja paikallisia hankkeita ja arkisia käytäntöjä luotua niin, että asiakkaat ja työntekijät saavat uusia elämyksiä, oppeja ja kokemuksia. Tämä voitaisiin toteuttaa jo olemassa olevilla resursseilla tai hankkimalla uusia resursseja, kuten hankerahaa tai sponsoreita, tai kehittämällä kustannustehokkaita ratkaisuja. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa asiakkaille tutustumista teatterin verhojen taakse tai näyttelijöiden mentorointia esiintymistaidosta niin meille työntekijöille kuin asiakkaillemmekin. Valosuunnittelijat tai lavasterakentajat voisivat mentoroida työttömiä tai opastaa puutöiden saloihin. Näytelmän tekemisen prosessiin liittyy valtava määrä erilaista osaamista.

Osaamisen jakaminen pitämällä työpajoja, mahdollistamalla tutustumiskäyntejä tai antamalla haastatteluja avaisi varmasti uusia näkökulmia niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Teatterilaisen saapuminen paikalle kertomaan urastaan on ollut toivelistalla muutamassakin työtoiminnan ryhmässä. Toisaalta meidän henkilöstömme tai asiakkaamme tulevat mielellään kertomaan tai kouluttamaan teatterintekijöille asioita, joita me osaamme. Mahdollisuuksia on varmasti satoja.

Mitä kaikkea yhteistyö voisi olla? Millä kaikilla tavoin voisimme yhdessä tehdä teatteri saavutettavammaksi asiakkaillemme? Otan mielelläni vastaan ideoita ja tulen esittelemään toimintaamme!

Yhteistyöterveisin Kati Eerola, Toimialajohtaja Pirkanmaan Sininauha ry, Tampere
kati.eerola@nauha.fi

Pirkanmaan Sininauha ry on vuonna 1961 perustettu seutukunnallinen yhdistys. Toimialojamme ovat työllisyydenhoito, nuorisotyö, huumekuntoutus, asumispalvelut ja päivätoiminta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä erilaiset hankkeet. Toimintamme pohjaa riippuvuuksista vapaan elämäntavan tukemiseen.

Kuva: SirkusRakkausPumPum ry (Tampere)