30.11.2016 Blogi

Mitä, kenelle, kuinka paljon, kenen toimesta?

Yksi kiinnostava ja toistaiseksi aika lailla auki oleva keskustelunaihe osana syksyn valtionrahoituksen uudistuskeskustelua on alueellisen kulttuuritarjonnan monipuolisuus. Laajahkon aiheen sisälle mahtuu monenlaista pohdintaa: kysymyksiä yleisöjen monipuolisesta palvelemisesta, esitysten elinkaariajattelusta, esitystilojen käytöstä, pienten ja suurten kulttuuritoimijoiden välisestä dynamiikasta ja paljon muuta. Tämän kirjoituksen otsikkoon olen poiminut hyvin yksinkertaistetussa muodossa muutaman keskeisen.

Kun mennään käytännön tasolle, on pohdittu tulisiko tarkoitukseen soveltuvilla tiloilla varustetuilla VOS-kulttuuritoimijoilla olla suorastaan tehtävä vastaanottaa tietty määrä esitysvierailuja vuodessa. Ja jos näin on, kuinka tästä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset katetaan? Aiheutuuko tästä muutoksia teattereiden kiinteän taiteellisen henkilökunnan tarpeeseen? Ja jos vierailutoimintaa tukemaan allokoidaan tulevaisuudessa erikseen määrärahaa, miten se jaetaan tilaavien ja tuotantoja valmistelevien tahojen kesken? Molemmilla on legitiimejä argumentteja tuen tarpeen puolesta.

OKM on juuri myöntänyt tanssiesitysten vierailutoiminnan edistämiseen suunnatun tarveharkintaisen määrärahan, joka on suuruudeltaan peräti 86000 euroa. Kymmenen toimijan hankkeella pyritään testaamaan ratkaisuja, jotka rakentaisivat pysyvämpiä rakenteita tukemaan tanssin tarjontaa nykyistä laajemmin mm osana kaupunginteattereiden kulttuuritarjontaa.

Hanke on kiinnostava ja sen tuloksia seurataan varmasti tarkasti. Rahoitusjärjestelmäuudistuksen laajemmasta näkökulmasta tulokset ovat kiinnostavia myös muiden taidemuotojen kannalta. Analogisesti samat ongelmat pätevät nimittäin vaikkapa sirkustaiteen tai taidemusiikin kuten jazzin kentällä, jotka niin ikään kipeästi kaipaavat maantieteellisesti kattavasti tarkoitukseen soveltuvia esitystiloja joiden kautta löytää uusia yleisöjä taidemuodoilleen.

Mutta tanssi on erinomainen testialusta ja ansaitsee edistämishankkeensa, koska taidemuotona se on jo vakiinnuttanut paikkansa näyttämötaiteen perheessä ja sillä on edelleen valtavasti kasvupotentiaalia, kuten sen lähihistorian kehitys ja vaikkapa nyt toteutumassa oleva Tanssin talo osoittavat. Suomen Teatterit ry:n rooli hankkeessa on pyrkiä löytämään erityyppisten tuottaja- ja tilaajatahojen välille yhteisymmärrystä parhaista mahdollisista ratkaisuista, joiden avulla esitykset löytävät oikeat esitystilat ja yleisöt kustannustehokkaalla tavalla tilaajien esityskalenterissa. Kaikenlaiset ehdotukset ja kommentit aiheeseen liittyen ovat hyvin tervetulleita.

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Kuva: Tanssiteatteri Rimpparemmi