19.12.2016 Blogi

Avoin uudistusprosessi ja kuinka se koetaan

Yksi syksyn 2016 aikana vauhtiin päässeen VOS-alojen rahoitusuudistusprosessin jännittävistä piirteistä on ollut sen korostetun avoin käsittely. Uudistusta on käyty perinpohjaisesti läpi niin kolmessa julkisessa päivän mittaisessa keskustelutilaisuudessa kuin tarkoitusta varten erikseen perustetussa KulttuuriVOS-ryhmässä facebookissa. Ministeriön nimittämän asiantuntijaryhmän jäsenet ovat sitoutuneet osallistumaan keskusteluun molemmilla tasoilla, joten kaikki käyty keskustelu on tullut tehokkaasti uudistusta valmistelevan henkilöjoukon tietoon. Valitut menettelytavat ovat saaneet niin kiitosta kuin kritiikkiä osakseen.

Oletukseni on, että vaikka prosessi olisi käyty antiikin kulttuurin ja rahoituksen jumalien toimesta jonkinlaisella kaikkien alan ammattilaisten 24/7 käytössä olevalla taivaallisella alustalla, se olisi joka tapauksessa herättänyt jokseenkin saman määrän kritiikkiä. Kun kyse on niukasti rahoitetun alan rahoituksesta, ennemmin tai myöhemmin käy selväksi, että suunta, johon uudistuskokonaisuus on kehittymässä, ei tule miellyttämään kaikkia ja prosessissakin koetaan helposti olevan jotain vikaa, jos lopputulos koetaan vääräksi. Keskeiset kritiikin kohteet ovat kuitenkin toistaiseksi olleet sangen maltillisia lopputuloksen kannalta: (valtavan) työryhmän puutteellinen tai väärä koostumus, Facebookin valinta yleiseksi keskustelualustaksi ja riittämätön keskusteluaika valtavan asiakokonaisuuden käsittelyyn.

Mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Syntyykö avoimemman valmistelun tuloksena joitakin sellaisia esityksiä, mitä huomattavan kookas asiantuntijaryhmä ei olisi onnistunut keskenään asiaa perinpohjaisesti pohtiessaan tuottamaan, tai kokeeko rahoitusta vastaanottava kenttä nyt tulleensa sitoutetuksi valmisteluun sillä tavalla, että muutokset, olivat sitten mitä hyvänsä, vastaanotetaan positiivisemmin, koska avoimen valmistelun tuella koetaan, että ”tätähän me itse halusimme”? Kuten edellä todettiin, niukkuuden vallitessa on vaikea kuvitella sellaista lopputulosta, johon joka ikinen prosessiin osallistunut olisi tyytyväinen, mutta syksyn edetessä käytyjen keskustelujen perusteella olen ymmärtänyt, että yhä useampi julkisiin keskustelutilaisuuksiin osallistunut on kokenut tilaisuudet oikeita asioita käsitteleviksi, kiinnostaviksi ja hyvin järjestetyiksi. Ja OKM:n asettaman asiantuntijaryhmän jäsenenä tiedän omasta kokemuksesta, että näillä keskusteluilla on ollut suuri vaikutus siihen, mihin suuntaan työryhmän työ on syksyn mittaan lähtenyt kehittymään.

Tätä tosiasiallista vuorovaikutusta kentän kanssa on laajasti kiitelty myös ministeriön taholta. Tämä on erittäin hyvä asia, koska ministeriön ottaessa lainvalmistelun ohjat tehty valmistelutyö vaikuttaa lakiuudistukseen sitä enemmän, mitä enemmän ministeriö kokee sen tulokset onnistuneiksi. Sitran edustaja puolestaan totesi valitusta avoimesta valmistelutavasta prosessin käynnistystilaisuudessa kesällä, että hän olisi pettynyt, jos uudistuksen konkretian tasolla kiteyttävän hallituksen esityksen tullessa lausuntokierrokselle tulisi sen kritiikkinä vielä esille jotain sellaisia uusia näkökulmia, joita ei olisi vuoden 2016 aikana laajassa valmistelukeskustelussa tunnistettu. Ajan ainaisesta vähyydestä huolimatta olen ainakin itse sitä mieltä, että prosessi on ollut niin perusteellinen, että kaikki keskeiset elementit alan rahoitukseen vaikuttavista tekijöistä on nostettu keskusteluun mukaan.

Oli se jo julkista tietoa tai ei, niin todettakoon tässä että uudistusprosessiin liittyvät keskustelutilaisuudet jatkuvat todennäköisesti myös keväällä. Tuolloin ollaan jo tilanteessa, jossa tammikuussa työryhmän toimesta julkaistuista uudistusta linjaavista periaatteista ollaan siirtymässä konkreettisiin esityksiin. Toivottavasti teatterin, tanssin ja sirkuksen edustajat osallistuvat vähintään yhtä aktiivisesti avoimeen valmisteluprosessiin myös keväällä. Tämän kokoluokan rahoitusuudistuksia ei toteuteta kovin usein, joten nyt on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälainen rakenne alan rahoitusta tulevaisuudessa ohjaa.

Koko Suomen Teatterit ry:n henkilökunnan puolesta toivotan kaikille erinomaista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Kuva: Sitra