26.1.2017 Tes-tiedotteet

Kysymys lauantai-iltojen iltalisästä

Teatterialan työehtosopimuksen sopijajärjestöt ovat yhteisesti tarkistaneet lauantai-iltojen lisien alkuperäisen sääntelytarkoituksen ja suhteen toisiinsa. Vuonna 1988 luodussa järjestelmässä on ollut työmarkkinaosapuolten yhteisenä tarkoituksena luoda järjestelmä, jossa lauantai-illalta maksetaan sekä 48 §:n mukainen sunnuntaityökorvaus, joka aikojen saatossa on kasvanut 20 %:sta 100 %, ja samalta ajalta 49 §:n mukainen iltatyölisä.

Molemmat lisät maksetaan päällekkäin myös mm KV-TES:ssa ja Oopperan tekniikan sopimuksissa. Niillä aloilla, joilla päällekkäisyyttä ei ole, asiasta on yleensä työehtosopimuksessa nimenomaisesti todettu. Tätä ratkaisua ei ole teatterialan aattoiltalisä-sääntelyn yhteydessä tehty, ja muutenkin alkuperäisistä kirjauksista, jotka nyt on yhteisesti selvitetty ja tarkistettu, voi riidattomasti todeta, että tarkoitus on ollut luoda järjestelmä, jossa lisät eivät sulje toisiaan pois.

Asiassa on noudatettu vuosikausia erilaisia käytäntöjä, koska lisien suhteesta toisiinsa ei ole kirjattu työehtosopimuksen tekstiin mitään. Asian tulkinta on yksinkertaisesti elänyt aikojen saatossa. Asiasta kysyttäessä Suomen Teatterit ry:n lisäksi myös Teme on aikojen saatossa ohjeistanut tätä asian alkuperäistä tulkintaa vastaan, joten ei ole ihme, että aiheesta on syntynyt eriäviä käytäntöjä.

Kehotamme teatterialan työnantajia nyt korjaamaan käytäntönsä sopimuksen alkuperäisen tarkoituksen mukaiseksi. Takautuva vaikutus palkkaan olisi mielestämme kohtuuton tilanteessa, jossa molemmat työmarkkinajärjestöt ovat antaneet asiassa alkuperäisen tarkoituksen vastaisia tulkintoja ennen asian perusteellista selvittämistä.

Lisätiedot:

Leevi Mentula, Lakimies
etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi, p. (09) 2511 2152 I 040 521 8319