26.1.2017 Blogi

Uuden Veikkauksen aikakausi alkaa

Eurooppalaisessa vertailussa jokseenkin erikoisena näyttäytynyt kolminkertainen pelimonopoli jäi historiaan, kun kolme suomalaista rahapelitoimijaa yhdistyivät vuoden 2017 alussa. Tämä on hyvä asia, koska erikoinen järjestelmä herätti huomiota eurooppalaisessa diskurssissa, jossa kansalliset monopolit istuvat muutenkin huonosti ajatukseen avoimista sisämarkkinoista: mitä kummallisempi järjestely, sitä vaikeampi sen oikeutusta on perustella kansainvälisen kehityksen edetessä yhä enemmän monopoleja vastaan. Poliittinen paine kaupallisilta yksityisiltä pelitoimijoilta monopolien purkamiseksi on kova.

Peliyhtiöiden yhdistyminen selkeyttää pelijärjestelmän muodollista rakennetta tuntuvasti, ja se on hyvä asia. Uuden fuusioituneen toimijan nimi on Veikkaus. Asiaa koskevassa tiedotteessa kerrotaan peliyhtiön toiminnasta seuraavaa:

Kun Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyivät, Suomeen syntyi uusi Veikkaus, joka luo mahdollisuuksia. Meille kaikille.

Pelaajien ja pelimyyjien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa. Veikkausvoittovaroilla suomalaiset voivat harrastaa, liikkua, pysyä terveenä ja niillä tuetaan myös monenlaista vapaaehtoistoimintaa. Pelien tuotoilla autetaan myös arjen kriisitilanteissa, tuetaan erityisryhmiä sekä tieteen tekemistä ja hevosurheilua. Ilman avustuksia jäisi myös moni kulttuurielämys kokematta.”

Teatterialan kannalta Veikkaus, ja uudessakin Veikkauksessa nimenomaan se pelitoiminta, jonka turvin on rahoitettu veikkausvoittorahoitteisia aloja, on ollut merkittävä rahoitustaho, joka on pystynyt myös säilyttämään tukitasonsa julkisen talouden jouduttua pitkäaikaiseen taantumaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Viime vuosina, kun valtionosuusjärjestelmään on tehty toistuvia leikkauksia, nämä leikkaukset on kohdistettu säännönmukaisesti VOS-rahoituksen budjettiosuuteen, ja veikkausvoittovaroista rahoitettu osuus on säilyttänyt tasonsa. Veikkausvoittovarojen vararahastosta on onnistuttu myös tilapäisesti kompensoimaan budjettirahoituksen puolella tapahtunutta julkisen tuen menetystä mm. alan työllisyyshankerahoituksen muodossa.

Aika näyttää, miten kansalliset pelitoimijat pystyvät kilpailemaan vahvojen ylikansallisten pelitoimijoiden kanssa kovaa vauhtia nettiin painottuvalla globaalilla pelimarkkinalla, mutta Veikkauksella on vahvaa näyttöä kotimaisesta peliosaamisesta ja sen tehokkuudesta. Ennen fuusiota Veikkaus onnistui viime vuosina säännöllisesti parantamaan tulostaan, jopa kiihtyvällä tahdilla kolmen edellisen vuoden aikana.

Toivotaan että positiivinen tuloskunto on mahdollista säilyttää myös uudessa yhdistyneessä Veikkauksessa. Julkisen rahoituksen ollessa moninkertaisten rahoitusleikkausten jälkeen yhä tiukemmassa peliyhtiöiden tuotto on ollut niillä rahoitetuille aloille huomattavan tärkeä rahoittaja.

  • Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja