7.2.2017 Blogi

Kilpailukykyä kulttuurialoille

Vuonna 2016 yksi suurimpia kotimaan poliittisen keskustelun aiheita oli kilpailukykysopimus – tuttavallisemmin Kiky. Se oli laajalla pohjalla valmisteltu yhteiskuntasopimus, keskitetty työmarkkinaratkaisu, johon kukaan ei tuntunut olevan tyytyväinen, mutta joka toisaalta oli julkisen talouden vakauttamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtääviltä tavoitteiltaan ihan ymmärrettävää politiikkaa. Keskustelu valituista keinoista jatkuu varmasti vielä pitkään.

Kulttuurialallahan tämä menee vuonna 2017 kätevästi niin (ja hallituksen tulkintalinjausten johdosta melkoisella todennäköisyydellä myös tulevina vuosina), että kun työnantajakulut osana Kiky-ratkaisun vaikutuksia laskevat, valtio leikkaa tästä syntyvän säästövaikutuksen kaikilta valtionosuusrahoitteisilta aloilta eli teattereilta, orkestereilta ja museoilta. Tuloksena työvoimavaltaisella matalapalkka-alallamme työvoimakustannukset vähenevät, mutta valtiolta tuleva Kiky-leikkaus mitätöi säästövaikutuksen. Työllistämis- ja/tai maksukyky ei muutu.

Eri asia on, että ratkaisu, joka ensi vilkaisulla vaikuttaa jonkinlaiselta nollasummapeliltä, ei pitkäaikaisilta vaikutuksiltaan välttämättä ole sitä lainkaan. Jos työeläkemaksut laskevatkin kolmen-neljän vuoden ajan, ne melkoisella todennäköisyydellä lähtevät tämän jälkeen taas nousuun. Minkäänlaista ankkuria ei ole sille, että moneen kertaan leikatut kulttuurin tuet lähtisivät Kiky-ratkaisua muistaen seuraamaan kasvavia työvoimakustannuksia vuoden 2020 jälkeen. Yhteen laskien neljän vuoden leikkausvaikutus kasvaa tuntuvasti, vaikka yksittäisten vuosien 0,2-0,4 prosentin korjaukset vaikuttavat kohtuullisen pieniltä.

Entäs sitten se paljon puhuttu työajan lisäys? Teatterialalla, kuten työmarkkinoilla varsin yleisesti, on luvassa melkoinen kirjo Kiky-perusteisia vaikutuksia eri henkilöstöryhmiin. Kunnallisten sopimusten puolella Kunnallinen työmarkkinalaitos on tiedottanut erikseen vaikutukset KV-TES:n ja näyttelijöiden ja muusikoiden sopimusten osalta. Yksityisellä puolella näyttelijöiden kanssa on sovittu muutoksia valtakunnallisten vapaapäivien järjestelyä koskevaan sääntelyyn teatterin toimintakauden aikana, ja muusikoiden kanssa on päästy sopimukseen kokeilusta, jolla pyritään yhdenmukaistamaan tilapäisten teatterimuusikoiden työaika muiden esiintyvien taiteilijoiden työaikamallin mukaiseksi.

Molemmilla ratkaisuilla on pyritty tehostamaan teattereiden toimintaa sellaisin toimenpitein, jotka aidosti edistävät teattereiden toimintaa. Syksyn ajan jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen Teatterialan työehtosopimuksen ja Kansallisteatterin sopimuksen KiKy-vaikutukset pyritään ratkaisemaan työryhmissä vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on näiltäkin osin löytää teatteritoimintaa tosiasiallisesti edistäviä ratkaisuja alan työehtoihin.

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja