21.2.2017 Blogi

Rahoitusuudistuksessa siirrytään toiseen vaiheeseen

Kulttuurin valtionosuusalojen rahoitusuudistuksen toinen vaihe on käynnistynyt. Tiistaina 14.2 Helsingin Paasitornissa järjestetyssä tilaisuudessa julkistettiin OKM:n ja Sitran yhteistyössä koostama väliraportti, joka summaa rahoitustyöryhmän tähän asti tekemän työn. Se sisältää keskeiset ensimmäisen valmisteluvaiheen aikana tehdyt olettamat ja väitteet alan nykytilasta ja sen kehittämistarpeista, sekä kaavailtavan uuden rahoitusjärjestelmän keskeiset rahoitusperiaatteet.

Monet tilaisuuteen osallistujat huomasivat, että mitään kovin mullistavaa ei julkistettu. Yleisössä oli paljon työryhmän työskentelyn osana järjestettyihin julkisiin tilaisuuksiin syksyn mittaan aktiivisesti osallistuneita kulttuurin ammattilaisia, joille tilaisuudessa esitellyt teemat olivat tuttuja. Erityisesti sellaiset peruslähtökohdat kuin alueellisen saatavuuden turvaaminen, taiteen ammattilaisten tekemän työn merkityksen korostaminen ja yleisön huomioiminen esteettömän pääsyn, saavutettavan hinnoittelun ja monipuolisesti yleisöä palvelevin sisällöin ovat tuttuja teemoja jo nykyisestä rahoitusjärjestelmästä.

Väliraportin esityksissä on kuitenkin mukana myös uutta. Erityisesti kysymys toiminnan laadun arvioinnista herätti paljon keskustelua. Sitran julkaisun sivulta 23 löytyvän suuntaa antavan kyselyn tulos on armottoman selkeä: syksyn keskustelutilaisuuden yhteydessä järjestetyssä kyselyssä 96 % vastaajista oli sitä mieltä, että organisaation toiminnan laadulle tulisi antaa merkitystä osana rahoitusperiaatteita. Vain 4 % vastaajista katsoi, ettei laatua tulisi huomioida lainkaan. Työryhmä on toisaalta hyvin tietoinen siitä ilmeisestä ongelmasta, että taiteellisen tuotoksen laatua on erinomaisen vaikeaa pisteyttää, mutta onneksi laadun mittaamiselle on varmasti löydettävissä muitakin kriteerejä kuin se subjektiivinen kokemus, joka on taide-elämyksen kokeneen yksilön tunne-elämys taideteokselle altistuttuaan.

Vuosi 2017 tulee näyttämään, mitkä työryhmän esitykset tulevat aiheuttamaan konkreettisempia vaikutuksia tulevaan valtionosuusalojen rahoitusjärjestelmään, kun asian valmistelu vahvemmin ministeriöjohtoisesti etenee.

Lue: KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet (pdf)

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja