24.4.2017 Teatterialan uutisia

Haastattelussa STEFI:n uusi jäsen, Sanna Meska Läntisen tanssin aluekeskuksesta

STEFI täyttää kuluvana vuonna 95-vuotta. Järjestö perustettiin keväällä 1922 ajamaan vasta itsenäistyneen maan esittävän taiteen asioita. STEFI on kuluneilla vuosikymmenillä laajentunut tasaisesti ja tänä keväänä järjestömme sai 52. jäsenensä, Läntisen tanssin aluekeskuksen (LTA). Keskustelimme LTA:n toiminnanjohtaja Sanna Meskan kanssa ajatuksista ja toiveista liittyen alan yleiseen edunvalvontaan, sekä pienen toimijan erityistarpeista STEFI:n edunvalvonnassa.

1. Hei ja tervetuloa STEFI:n toiminnan piiriin Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) ja toiminnanjohtaja Sanna Meska! Kerro lyhyesti itsestäsi ja Läntisen tanssin aluekeskuksesta?

Läntinen tanssin aluekeskus on yksi Suomen seitsemästä tanssin aluekeskuksesta. Me toimimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Toiminnan ytimessä on vapaan kentän tanssitaiteilijoiden työllistyminen, alueen työllisyyden kehittäminen ja tanssin niveltäminen osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Kulttuurihyvinvointi on meidän erityisosaamisalueemme.

Olen taustaltani tanssitaiteilija, tanssitaiteen maisteri ja fysioterapeutti, lisäksi minulla on täydennyskoulutusta muun muassa johtamisessa. Olen tehnyt töitä niin freelancetaiteilijana kuin taiteen perusopetuksen ja oppilaitosten parissa, mutta kokemusta on myös fysioterapian alalta. Kokemukset monista eri työympäristöistä ovat auttaneet luomaan käsitystä työantajana toimimisessa. Ennen LTAhan siirtymistä työskentelin toiminnanjohtajana Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry:ssä. LTAn alue on itselleni tuttu, sillä olen syntyjäni satakuntalainen ja käynyt kouluni Varsinais-Suomessa.

2. Miksi Läntisen tanssin aluekeskus päätyi hakemaan STEFI:n jäsenyyttä?

LTA ei ole kuulunut mihinkään työnantajajärjestöön ja koen tärkeäksi pitää huolta siitä, että toiminta työnantajana on ammattimaista. Meillä on tarve ja kiinnostus päästä verkostoihin ja vaikuttamaan. Aluekeskuksille ei ole selkeästi mitään muuta järjestöä tarjolla mihin järjestäytyä työnantajana. Käynnissä oleva vos-uudistus koskettaa kaikkia ja haluamme olla prosessissa mukana.

Päätimme lähteä tutkimaan, olisiko STEFIllä meille annettavaa. 2017 on jäsenyyden pilottivuosi, jolloin pohdimme yhdessä, mitä annettavaa STEFI:llä on meille ja toisaalta sitä miten voimme yhdessä kehittää STEFI:n toimintaa. Koemme, että joustavuus on tämän päivän juttu – se löytyy rohkeasti katsomalla ja etsimällä.

3. Minkälaisena näet aluekeskusten tehtäväkentän ja rahoituksen nykytilan?

Aluekeskusten nykytila on alirahoitettu suhteessa tavoitteisiin, jotka niille aikanaan asetettiin. Toimintaa on kehitetty niin paljon kuin mahdollista. Resurssit eivät ole kehittyneet samassa tahdissa, vaikka meillä on merkittävä rooli tanssin vapaan kentän työllistäjänä sekä kokoavana ja tukevana toimijana.

Aluekeskusverkoston profiili on toimia verkostona. Sen mahdollisuus on luoda uusia toimintamalleja ja vahvistaa vapaan kentän työskentelyedellytyksiä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Koska Suomessa toimintaympäristöt ovat erilaisia, ovat aluekeskuksetkin keskenään erilaisia. Kaikilla seitsemällä tanssin aluekeskuksella on oma erityisosaamisalueensa, mikä on verkostomme suuri vahvuus.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa LTA tekee paljon hanketoimintaa. Yhdistämme eri kulttuurialojen, sote-kentän ja järjestöjen toimintaa. Yksi tämänhetkinen tavoitteemme on tutkia, mitä annettavaa tanssilla olisi elinkeinoelämälle. Tässä meitä sparraa myös puheenjohtajamme Minna Arve, joka on Turun Kauppakamarin toimitusjohtaja.

4. Miten näet tanssin aluekeskusten suhteen vos-rahoitteeseen tanssin kenttään?

Vahvistamme tanssin kenttää yhteistyössä vos-toimijoiden kanssa omilla alueillamme. Meillä on loistavat mahdollisuudet löytää uusia toimimalleja erilaisista lähtökohdista johtuvasta rikkaudesta.

5. STEFI:n strategiassa painotetaan koko näyttämötaiteen kehittämistä. Olisiko STEFI mielestäsi hyvä katto-organisaatio myös muille tanssin aluekeskuksille?

Vaikea sanoa, koska meillä ei ole vielä kovin pitkää kokemusta. Onhan meitä aluekeskuksia STEFI:ssä jo kolme eli meidän lisäksi Zodiak Helsingissä sekä Jojo – Oulun tanssin keskus osana Pohjoisen tanssin aluekeskuskusta. Olen kartoittanut erilaisia työnantajajärjestöjä, mutta on vaikeaa hahmottaa mikä muu se voisi olla kuin STEFI? Ehkä tämä vuosi antaa vastauksia tähänkin.

6. Mitä odotatte jäsenyydeltä?

Niin tukea johtamiseen ja työnantajana toimimiseen kuin vertaistukea johtamisessa. Yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia, tiedon saantia ja mahdollisuuksia kouluttautua, että olemme ajan hermoilla.

7. Entä miten haluaisitte vaikuttaa STEFI:n toimintaan?  

Meidän näkökulmasta olisi tärkeää tarkastella STEFI:n mahdollisuuksia edustaa myös pienempiä ammattimaisesti toimivia esittävän taiteen organisaatioita. Esittävät taiteet voisivat kehittyä enemmän laajemmassa verkostossa kuin jokainen taiteenala yksin omassaan. Freelance-kentältä on mahdollista oppia paljon. Vapaalla kentällä tehdään paljon rohkeita avauksia, kehitetään uusia toimintamalleja ja haetaan uusia tulokulmia. Näenkin, että me voisimme auttaa vakiintuneita toimijoita löytämään uutta ”think out of the box”-ajattelun kautta, koska me emme esimerkiksi LTAna ylläpidä kiinteitä rakenteita vaan mahdollistamme toimintaa.

8. Mikä on ollut itsellesi mieleenpainuvin tanssi- tai teatterikokemus?

Käyn paljon katsomassa esittävää taidetta. Omalla alueella pyrin seuraamaan tanssia, teatteria ja muuta kulttuuritarjontaa niin paljon kuin mahdollista. Lisäksi olen jo tänä vuonna käynyt teatterissa mm. Kajaanissa, Lappeenrannassa ja Tampereella. Viimeisimmistä kokemuksista mieleenpainuvimmat ovat olleet Kajaanissa näkemäni Kansallisteatterin vierailuesitys ”Keuhkot” sekä Turun kaupunginteatterin ”Tom of Finland”.

Kuva: Petri Laitinen