27.4.2017 Lausunnot ja kannanotot,Teatterialan uutisia

Kulttuurin valtionosuusuudistukseen on varattava sen tavoitteiden edellyttämä julkinen tuki

Suomen Teatterit ry:n 95. vuosikokous järjestettiin 26-27.4.2017 Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Vuosikokouksen tärkein teema oli valtionosuusalojen rahoitusuudistus, jota valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä vuoden 2017 aikana.

Uudesta rahoitusjärjestelmästä on tarkoitus saada valmisteltua lakiehdotus syksyllä. Työryhmän toimeksiantona on rakentaa uusi rahoitusjärjestelmä, joka mm. tukee laadukasta ja vaikuttavaa kulttuuritoimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Tärkeänä lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Suomen Teatterit ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että valtionosuusalojen rahoitusta on sekä valtion että kuntien toimesta leikattu useaan kertaan 2010-luvulla. Taidelaitokset toimivat tällä hetkellä pienemmällä kapasiteetilla ja pystyvät tuottamaan vähemmillä resursseilla vähemmän kulttuuripalveluita kuin aikaisemmin. Nykyinen VOS-järjestelmä sisältää usean sadan henkilötyövuoden rakenteellisen rahoitusvajeen. Myös nykyisen teatteri- ja orkesterilain ulkopuolinen ammattiteatterikenttä on voimakkaasti aliresursoitu.

Rahoitusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä on varmistettava, että järjestelmän on mahdollista tuottaa sellaisia kulttuuripalveluja, joita varten järjestelmä on luotu. Siksi lakiuudistuksen yhteydessä on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että uuden järjestelmän hyväksymisen yhteydessä tehdään veikkausvoittovarojen ja budjettivarojen käytön suhteen sellaiset suunnitelmat, että esittävän taiteen ja museoiden uusi rahoitusjärjestelmä pystyy täyttämään sille asetetut tavoitteet.

***

Suomen Teatterit ry valitsi vuosikokouksessaan Lappeenrannan kaupunginteatterissa torstaina 27.4.2017 järjestön hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko Koukin, Rauman kaupunginteatterin toimitusjohtaja Harri Natusen, Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä, Kuopion kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Leila Savolaisen ja Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblinin.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa sosiaalineuvos Maija Perho Turusta sekä jäseninä Tanssiteatteri Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi Rovaniemeltä, Kokkolan kaupunginteatterin johtaja Juha Vuorinen, Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri, Helsingin Kaupunginteatterin hallituksen jäsen hankejohtaja Jehki Härkönen. Härkönen valittiin myös järjestön uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Kuva: Lappeenrannan kaupunginteatteri, Niskavuoren nuori emäntä, kuvaaja Aki Loponen