6.4.2017 Tes-tiedotteet

Näytäntötekniikan työajasta

Teme antoi maaliskuun tiedotteessaan ohjeen näytäntötekniikan työajan laskemisesta. Teme:n ohje vastaa täysin työehtosopimusta, jos ei ole sovittu ylitöiden korvaamisesta vapaana. Kun esimerkiksi työaikaa aletaan seuraamaan, eikä muusta sovita, niin silloin tulee noudattaa ohjetta/tes:ta. Työehtosopimuksen mukaan näytäntötekniikassa lasketaan yksiselitteisesti työpäiviä.

Ohjeessa ei ole mainittu mitään paikallisista sopimuksista. Paikallisesti tes:stä on kuitenkin voitu ja voidaan sopia toisin. Tes:n säädöksiä heikentävästä paikallisesta sopimuksesta on säädetty Teates 5§:ssä.

Teme katsoo lähtökohtaisesti, että jos sopimuksia ei ole tehty kirjallisesti ja asianmukaisesti toimitettu liittoon, eivät ne voi olla työntekijöiden oikeusturvan kannalta sitovia. Jos teknisen näytäntötyön tapauksessa päivittäistä ylityötä on työntekijän kanssa sovittu korvattavaksi vapaana, niin pääsääntönä sen korvaamisen ajankohta on sovittava työntekijän kanssa erikseen. Eli mitään automaattisia tasoituksia ei tässäkään tapauksessa tulisi.

Paikallisella sopimuksella ei saa heikentää palkkaetuja, eikä sillä saa poiketa säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta. Tästä johtuen vapaa-aikoina annettaviin ylityökorvauksiin tulee sisältyä kaikki lisät, jolloin vapaa-aika annetaan korotettuna.

Mikäli teillä on teatterissa liukumia käytössä näytäntötekniikassa tai jos ylityöt on sovittu korvattavaksi Teates 47§:n mukaisesti vapaana, niin suosittelemme tekemään niistä kirjallisen paikallisen sopimuksen. Joka tapauksessa teidän tulee tarkistaa teattereissanne, millä perusteella liukumia on mahdollisesti otettu käyttöön ja miten ylityökorvauksista on sovittu korvattavaksi vapaa-aikana.

Lisätietoja lakimies Leevi Mentulalta
p. 040 521 8319, etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi