5.4.2017 Teatterialan uutisia

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti kasvussa

Kuntavaalien yhteydessä käydään keskustelua tulevaisuuden kunnan tehtävistä ja vetovoimaisuustekijöistä. Kulttuurilla on keskeinen sija kunnan asukkaiden arjessa ja sijoittumisratkaisuja tehdään paljon sen perusteella, minkälaisia palveluja asuinkunnassa on saatavilla. Suomen Teatterit ry on teettänyt ajankohtaisen selvityksen suomalaisten näyttämötaiteen palvelujen käytöstä. Teatterissakäyntitutkimus osoittaa, että suomalaiset käyvät edelleen kansainvälisessäkin vertailussa huomattavan paljon teatterissa ja arvostavat asuinkuntiensa taidelaitoksia. Kysely toteutettiin Kantar TNS:n toimesta joulukuussa 2016 ja siihen vastasi yhteensä 2571 henkilöä.

Puolet suomalaisista käynyt teatterissa viimeisen vuoden aikana Teattereissa, tanssiesityksissä tai oopperassa käyminen on kasvanut 4 % vuodesta 2012. Peräti 49 % 15 –79 -vuotiaista suomalaisista on käynyt teatterissa viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäys on ollut lähes yhtä suurta miehillä ja naisilla. Ahkerimmin teatterissa ovat käyneet naiset, yli 64 -vuotiaat, pariskunnat, korkeasti koulutetut, toimihenkilöt, eläkeläiset ja kaupungeissa asuvat. Etenkin eläkeläisten käynnit ovat lisääntyneet selvästi vuodesta 2012.

Lapset käyvät aiempaa useammin esityksissä koulun tai isovanhempien kanssa. 44% vastaajista toivoi, että kouluissa tarjottaisiin enemmän esityskäyntejä ja 72% kannattaa opetussuunnitelmaan lisättyä mainintaa lasten oikeudesta päästä teatteriin ja tanssiesityksiin. 28% vastaajista ilmoitti, että heidän lapsensa ei ole koskaan käynyt lastenteatterissa tai -tanssiesityksissä.

Näyttämötaiteen tuella vahva kannatus

Ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat aikaisempaa (2012) enemmän elokuvat ja konsertit. Myös koti-iltojen, sosiaalisen median ja omien harrastusten vetovoima on kasvanut vuodesta 2012. Myös hinta on lisääntynyt käymättömyyden syynä, teatteria piti liian kalliina 26% vastanneista.

66 % vastaajista tahtoisi yhteiskunnan tukevan näyttämötaidetta nykyistä enemmän, jotta lippujen hintaa olisi mahdollista laskea, tai säilyttäisi tuen nykyisellä tasolla. Laaja kannatus teatterin valtiolliselle ja kunnalliselle tuelle käy ilmi myös Yleisradion Taloustutkimuksella joulukuussa 2016 teettämästä kyselystä. Naiset, lapsiperheet, johtavassa asemassa olevat ja opiskelijat/koululaiset ovat muita useammin sitä mieltä, että yhteiskunnan tulisi tukea näyttämötaidetta nykyistä enemmän.

Teatterista ja tanssista iloa ja hyvinvointia

Teatterissa käyminen on neljänneksi suosituin eri kulttuuritapahtumista. Teatteria suositumpia olivat kirjastot ja elokuvissa ja museoissa käyminen. Vain yksi kymmenestä haluaisi osallistua kulttuuritapahtumaan yksin. Valtaosa (72%) osallistuisi hyvässä seurassa kahdestaan ja kolmannes mieluiten (33%) pienessä ryhmässä. Katsojat kokivat saaneensa esityksistä mm. iloa (67%), uusia ajatuksia (40%) ja esteettistä nautintoa (35%). Peräti 46 % vastaajista arvioi, että esityksissä käyminen lisää hyvinvointia ja elämänlaatua.

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti 2016 löytyy kokonaisuudessaan Suomen Teatterit ry:n sivuilta.

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, 040 153 1415, tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi