10.5.2017 Tes-tiedotteet

Vierailevien taiteellisten suunnittelijoiden kulukorvauskysymys työtuomioistuimeen

Teatterialan työehtosopimuksen vierailevia taiteellisia suunnittelijoita koskeva matka- ja asumiskorvauksia koskeva pitkäaikainen sääntelyä koskeva tulkintaerimielisyys on saatettu Temen toimesta työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Työehtosopimuksen osapuolet ovat jättäneet kirjalliset kantansa asiaan talvella 2017, eikä jutulle ole vielä määrätty varsinaista käsittelypäivämäärää.

Asiassa on hyvin vahvasti yksinkertaistaen kyse siitä, tuleeko teatterityönantajan korvata työntekijälle tämän työmatkaan ja asumiseen liittyviä kustannuksia ja päivärahaa tilanteessa, jossa kyse on työntekijän varsinaisesta työntekopaikasta työsuhteen aikana. Yleisesti työmarkkinoilla ei tällaisia kustannuksia TES-sääntelyn nojalla velvoiteta korvaamaan, ja verokäytännössä on olemassa ainoastaan ns komennusmiehiä koskeva verolainsäädännön nimenomainen poikkeus, joka mahdollistaa tämän tyyppisten kustannusten korvaamisen muuten kuin palkkaan rinnastuvana ja siksi veronalaisena etuna. Sääntely ja sen tulkinta on ollut vuosikymmeniä epäselvä, ja teatterialan käytännöt sekä kustannusten korvaamisen että niiden verokohtelun suhteen vaihdelleet eri aikoina huomattavasti.

Riippumatta asiassa aikanaan annettavasta tuomiosta ja sen mahdollisista vaikutuksista alan matka- ja majoituskulujen korvauskäytäntöihin, kehoitamme teattereita tarkastamaan ja tarvittaessa selkeyttämään kulujen korvaamiseen liittyviä sopimuskäytäntöjä. Tyyppiesimerkki ongelmallisesta ja vaikeasti tulkittavasta tilanteesta olisi sopimuskäytäntö, jossa työnantaja katsoo kompensaation työntekijälle syntyvistä pitkän etäisyyden matkoihin sisältyvistä kustannuksista sisältyvän tuotantokohtaisen sopimuksen palkkaan, mutta tätä ei ole mitenkään kirjattu näkyviin työsopimukseen tai noudatettua käytäntöä muuten todistusvoimaisesti dokumentoitu.

Erikoistuomioistuinten käsittelyjonot voivat venyä aika ajoin huomattavan pitkiksi, eikä meillä tässä vaiheessa ole vielä tietoa jutun käsittelyaikataulusta. Tiedotamme asian etenemisestä sitten kun tiedämme enemmän. Mahdolliset kysymykset tai huomiot aiheeseen liittyen tässä vaiheessa Tommille tai Leeville, tehokkaammin sähköpostilla asian monimutkaisesta luonteesta ja pitkästä sääntely- ja soveltamishistoriasta johtuen.

 

Lisätiedot:

Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja: p. 040 153 1415

Leevi Mentula, lakimies: p. 040 521 8319

etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi