15.6.2017 Blogi,Teatterialan uutisia

VOS-alojen rahoitus tulevaisuudessa – millä rakenteella, millä resursseilla

14.6 järjestettiin Helsingin Paasitornissa kulttuurin VOS-alojen sidosryhmätilaisuus, jossa alojen rahoituskokonaisuutta ja sen kehittämistä arvioiva asiantuntijatyöryhmä esitteli tähän astisen työnsä tuloksia. Keskustelun keskeinen uutinen oli varmasti uusi, nykyistä monisyisempi rakenne, joka muodostaisi todennäköisesti ehdotettavan uuden rahoitusjärjestelmän perusrungon.

Kaikessa aihetta koskevassa keskustelussa on varmasti syytä muistuttaa, että kyse oli siis toistaiseksi mahdollisesta hahmotelmasta, joka saattaa vielä prosessin aikana muuttuakin. Mikäli nyt haettava uusi, kahdella kuukaudella pidennetty työryhmän aikataulu pitää, tiedämme tämänkin asian varmasti vuoden lopussa, kun luonnos uudeksi VOS-alojen rahoitusta koskevaksi hallituksen esitykseksi julkistetaan ja lähetetään laajalle lausuntokierrokselle.

Muistutin osana tilaisuuden keskustelua, ja muistutan tässäkin, että rahoitusrakenteesta erillinen keskustelu käydään siitä, minkälaiset resurssit VOS-alojen käyttöön varataan uuden rahoitusjärjestelmän mahdollisesti säätelemässä tulevaisuudessa. Työryhmän alkuperäinen toimeksianto oli uudistaa rahoitusjärjestelmä nykyisten resurssien puitteissa. Monet ovat aiheellisesti kritisoineet tätä lähtökohtaa mm. siitä syystä, että työvoimavaltaisella matalapalkka-alalla tällaisin eväin päästään useiden jo toteutuneiden VOS-leikkausten ja heikosti rahoitetun ryhmäkentän realiteetit huomioiden todennäköisesti aina lopputulokseen, jossa vain siirretään työttömyyttä paikasta toiseen, ja tuotetaan melko pitkälle sama alan kokonaistuotos kuin ennenkin, korkeintaan hiukan eri toimijajoukon toimesta.

Kysymys lisärahoituksen tarpeesta ja myös tosiasiallisesta mahdollisuudesta siihen on noussut kuitenkin kasvavassa määrin esiin kuluvan vuoden aikana, kun vanhan Veikkauksen tuloskunto on vuosina 2013-2016 ollut niin kova kuin on ollut, ja jakosuhdelain perusteella laskennallisesti kulttuurille kohdistettavien määrärahojen määrä siis myös noussut. Jos fuusioitu uusi Veikkaus pystyy säilyttämään markkinaosuutensa pelimarkkinoilla tai jopa edelleen vahvistamaan edunsaaja-aloille kohdentuvaa rahoituskertymää tulevina vuosina, on juuri nyt käytävä keskustelu siitä, mikä osuus tästä lisääntyneestä jakovarasta tulisi perustellusti ohjata VOS-alojen rahoitukseen uudessa rahoitusjärjestelmässä, ja kuinka tämä resurssi mielekkäimmin tarkemmin kohdennetaan.

Tämän ohella on hyvä muistaa, että viime vuosien jo toteutuneet VOS-leikkaukset, yhteensä ainakin 18 miljoonaa euroa, ovat puolestaan pääosin leikattu budjettimäärärahoista, kansanomaisemmin ilmaisten siis verovaroista. Siksi toinen, aivan yhtä relevantti vaihtoehto löytää VOS-uudistuksen kipeästi kaipaamia pelimerkkejä niin uusiin avauksiin kuin monipuolisempaan ja kokonaisuutta kehittäviin ja edistäviin rahoitusratkaisuihin on edellyttää näiden leikattujen veroeurojen palauttamista kulttuurille tilanteessa, jossa ennusteiden mukaan valtiontalouden kasvunäkymät ovat taas kääntymässä positiivisiksi.

Paljon on pelissä, kun kesän jälkeen siirrytään rahoitusuudistuksen viimeiseen vaiheeseen, ja käydään keskusteluun mahdollisesta lisärahoitustarpeesta ja keinoista löytää tarvittava poliittinen tahto uudistusten toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Ja vielä pitäisi ratkaista se avainkysymys siitäkin, minkälaisin kriteerein määritellään, mitkä toimijat ovat uudessa rahoitusrakenteessa erilaisten rahoitusratkaisuijen piirissä. Ei ole siis tylsä syksy tulossa vuonna 2017.

Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille koko Suomen Teatterit ry:n toimiston puolesta!

Tommi Saarikivi